Wyniki Finansowe Grupy DORMA

WYNIKI GRUPY DORMA POLEPSZONE DZIĘKI STRATEGII WZROSTU

DORMA kończy udany rok fiskalny 2014/15 z lepszymi wynikami


Grupa DORMA poprawiła sprzedaż i zyski w obecnym roku sprawozdawczym. Według dotychczasowych (przed audytem MSSF) danych, sprzedaż Grupy wzrosła o 9,8% do 1,109.2 mln € (rok poprzedni: 1,010.3 mln euro). Wzrost wyniósł 4,2%. Kolejne 0,9 punktu procentowego wzrostu było rezultatem akwizycji, a 4.7 punktów procentowych wzrosło na skutek zmian kursów walutowych. Z EBITDA na poziomie 125.600.000 € (rok poprzedni: 120,2 milionów euro) oraz EBIT na poziomie € 97,7 (rok poprzedni: 89.300.000 €), DORMA ponownie przekroczyła wyniki poprzedniego roku o odpowiednio 4,4% i 9,5%. Akwizycje oraz zmiany kursów walutowych dały wzrost zysku EBITDA na poziomie 1,0 mln € oraz 8,0 mln €. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,9% co daje 78,7 milionów €, w porównaniu z 71.600 mln € za poprzedni rok. Dywidenda w wielkości 55 mln € jest proponowana za rok fiskalny 2014/15.


Nakłady inwestycyjne DORMA na wartości niematerialne, prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 46,8 mln € (rok poprzedni: 19,2 mln €). Ten rok obejmował zakup nieruchomości na Europejskie Centrum Logistyczne w Wuppertalu. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły do 79,1 milionów € (rok poprzedni: 67.800.000 €). Na dzień raportowania (30 czerwca 2015),  DORMA nie miała długów i posiadała środki netto w wysokości 112,0 mln € (rok poprzedni: 135,9 €). Jednocześnie środki na wynagrodzenia wyniosły 198,2 mln € z zabezpieczeniami w wysokości 16,6 mln €.


Liczba pracowników (w tym stażystów) w grupie wzrosła w ciągu roku fiskalnego 2014/15 z 7,191 do 7,410.

 

Consolidated Financial Statements 30 June 2014-15

Company brochure - Our access to innovation

teaser_image