Disclaimer

Disclaimer

1. Conținutul Online
Informațiile din pagina noastră pe Internet au fost compilate cu mare grijă. Cu toate acestea, nici o garanție nu poate fi oferită de DORMA România (DORMA) pentru caracterul actual, corect, complet sau calitatea informațiilor furnizate. Tot continutul ofertei se poate schimba fără caracter obligatoriu. Informații cu caracter obligatoriu pot fi furnizate doar ca un răspuns la întrebări concrete. În special, declarațiile anticipative care sunt etichetate cu termeni cum ar fi, "a anticipa", "presupune", "crede", "estimare", "se așteaptă", "intenție", "poate / ar putea", "plan", "ar trebui", sau altele asemenea sunt supuse unor riscuri si incertitudini. DORMA își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, spori, șterge, sau publicarea sfârșitul ofertele sau părți ale paginilor fără notificare separată pentru un timp sau definitiv.

2.  Referințe și Link-uri către site-uri terțe părți
Prezența pe Internet a DORMA include link-uri directe și indirecte la site-uri terțe părți (așa-numitele hyperlink-uri); DORMA nu are nici o influență asupra design-lor actuale și viitoare, conținutul, sau drepturi de autor. DORMA se distanțează în mod expres de toate conținuturile de toate site-urile legate. Această declarație este valabilă pentru toate link-urile realizate în propria ofertă de Internet DORMA, precum și cele realizate de terți în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de discuții stabilite de DORMA. Acest lucru este valabil și pentru link-uri pe paginile altor companii din Grupul DORMA. Furnizorul de site-ul la care a fost legat are întreaga responsabilitate pentru conținutul ilegal, incorect, sau incomplete, și în special pentru daune care rezultă din utilizarea sau neutilizarea acestor informații oferite, nu DORMA.

3.  Drepturi de autor și drepturile de mărci
Toate textele, imaginile, grafica, audio, video și fișiere de animație pe prezența pe Internet sunt protejate de drepturi de autor și drepturile de marcă, precum și alte legi pentru protejarea proprietății intelectuale. Copierea sau folosirea în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără permisiunea expresă a DORMA sau deținătorului respectiv a dreptului de proprietate industrială.

4. Responsabilitate
DORMA este răspunzătoare doar pentru daunele apărute în legătură cu utilizarea acestui prezență pe Internet - indiferent de temei juridic - în caz de neglijență intenționată sau gravă. Acest lucru nu se aplică în cazul daunelor rezultate din rău în viață, integrității corporale sau a sănătății; răspunderea DORMA de la răspunderea pentru produse sau garanții promise nu este afectată. Neglijență ușoară din partea DORMA lui fondează numai răspunderea în caz de încălcare a drepturilor de materiale pentru aceste daune previzibile în caz de încălcare a obligațiilor.


5. Protecția datelor
În mod normal , serverele noastre web salva numai numele furnizorului de servicii Internet , site-ul web de la care noi, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitați ați vizitat , precum și data și durata vizitei . În măsura în care există posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri ( adrese de email , nume, adrese ) , predarea acestei date are loc în mod expres pe bază de voluntariat . Datele dvs. personale vor fi folosite numai fără permisiunea dvs. pentru procesarea de contract și gestionarea întrebările dumneavoastră . La cerere , DORMA e încântat să vă informeze dacă și care date cu caracter personal ale tale le-am salvat .

6.  Permisiunea de a primi cookie-uri
DORMA setează cookie-uri individuale în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru . Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt prezentate pe site-ul dvs. și să facă de navigare îmbunătățită posibil . Cookie-urile noastre nu sunt preluate de către serverele noastre .

7. Plasarea Hyperlink pe paginile DORMA lui
Plasarea de link-uri pe paginile DORMA este permisă numai după acordul prealabil scris .

8. Altele
În cazul în care prevederile individuale ale acestor condiții de utilizare sunt sau devin nevalabile , aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi . În locul prevederii invalide , acest regulament juridic care vine cât mai aproape posibil de scopul economic intenționat este considerat a fi de acord . Termenii de utilizare sunt guvernate doar de legile Republicii Federale Germania , cu excepția dispozițiilor sale privind conflictul de legi . Locul de desfășurare juridică pentru toate litigiile referitoare la această prezență pe Internet este Düsseldorf în măsura în care este permis de lege.

teaser_image