Termeni & Condiții

Conditii generale de afaceri


DORMA România S.R.L.

Introducere: În ceea ce privește serviciile de întreținere (așa cum este definit mai jos) toate clauzele acestor Termeni de aprovizionare se aplică și în ceea ce privește Project Services (așa cum este definit mai jos) clauzele 1-22 din acești termeni de aprovizionare se aplică și în ceea ce privește furnizarea de toate celelalte bunuri și / sau Servicii clauzele 1-19 din acești termeni de aprovizionare se aplică.

1.Definiții
1.1 Următorii termeni definiți are înțelesul specificat alături de ei:
"Acord" aceste Condiții de furnizare împreună cu o comandă și (în cazul în care contextul permite) orice documentație referable acestor Termeni de furnizare;
"Schimbarea cerere" o cerere de modificare a termenilor unui ordin emis de către Client sau DORMA;
"Taxe", sumele datorate pentru DORMA de Client în considerare a ofertei de DORMA de bunuri și / sau servicii;
"Client", partea solicitantă Produse și / sau servicii de la DORMA;
"Facilități client" locații în care și toate echipamentele și instalațiile în legătură cu care DORMA va furniza bunuri și / sau servicii;
"Documentația" orice DORMA aprobat și / sau eliberate documentație referable a acestor Termeni de alimentare care oferă detalii cu privire la Client Ordine și orice condiții speciale aplicabile, inclusiv cu titlu de exemplu și fără limitare orice formă de comandă, un acord la nivel de întreținere Servicii sau propunerea de proiect Servicii;
"DORMA" fiind DORMA România.
"Echipamente" bunuri, echipamente și / sau alte facilități pentru care DORMA a fost de acord să furnizeze servicii de întreținere;
""Produse" orice bunuri solicitate de client pentru a fi furnizate de către DORMA;
"drepturilor de proprietate intelectuală" orice drept de autor, brevet, proiect înregistrat, marca sau alt drept de proprietate intelectuală de orice natură subzistă oriunde în lume;
"Servicii de întreținere" de servicii în natura de întreținere și / sau reparații de bunuri, echipamente și / sau a altor facilități;
"Ordinul" o cerere de Client pentru bunuri și / sau servicii care vor fi furnizate de către DORMA;
"Proiectul" Servicii de servicii în natura a unui proiect de alimentare care pot include, fără a se limita la proiectarea, achiziția și instalarea de bunuri și prestarea de servicii conexe;
"Utilizarea corectă" utilizarea de Produse strict în conformitate cu documentația și / sau orice alte instrucțiuni sau recomandări notificate de DORMA din timp în timp;
"Servicii" oricăror servicii solicitate de client pentru a fi furnizate de către DORMA
(Inclusiv, dar fără limitare Servicii de întreținere și Servicii de Proiect);
"Conditii Speciale" nici condițiile prevăzute în scris de către DORMA în Documentare și referable la o comandă; și
"Furnizare Termenii" Acești termeni DORMA România alimentare.
1.2 In prezentul Acord:
1.2.1 singular include pluralul și vice-versa;
1.2.2 referiri la gen includ referiri la toate genurile;
1.2.3 dacă nu se specifică altfel, referințele la clauze sunt la clauzele prezentului acord;
1.2.4 titlurile clauza sunt doar și nu afectează construcția sau interpretarea prezentului acord de referință;
1.2.5 trimiteri la legi, orice instrument statutar, regulament sau pentru a se interpretează ca o trimitere la astfel de statut, instrument statutar, regulament sau ordin modificat sau re-adoptate din timp în timp.
2. Scopul Acordului / FORMARE DE AGREMENT
2.1 Clauzele 1-19 inclusiv a acestor Termeni de aprovizionare se aplică în întregime la furnizarea tuturor bunurilor și / sau servicii de DORMA și, în plus, următoarele clauze se aplică la furnizarea de următoarele servicii:
2.1.1 clauze 20 - 22 inclusiv a acestor Termeni de furnizare se aplică atât furnizarea de servicii de întreținere și furnizarea de Servicii de Proiect, și
2.1.2 clauzele 23-25 inclusiv a acestor Termeni de alimentare se aplică la furnizarea de servicii de întreținere.
2.2 Orice comenzii plasate de catre Client este condiționată de acceptarea de către DORMA și nici un acord va fi format până la DORMA indică o astfel de acceptare. Fiecare comandă acceptată (împreună cu acești termeni de aprovizionare, precum și orice documentație aferentă) constituie un individ acord între DORMA și Client punct de vedere juridic.
2.3 Orice acceptare a comenzilor este, în general, considerat a fi făcută dacă ordinul este susținută de un citat valid.
2.4 DORMA poate indica acceptarea unui ordin, la discreția sa, inclusiv, fără limitare, prin semnarea unui ordin și / sau documentare care se referă la acești termeni de aprovizionare, verbal, în scris sau prin livrarea și / sau furnizarea de bunuri și servicii solicitate.
2.5 In cazul notificarea de acceptare a unui ordin este făcută de confirmare a comenzii conținutul este considerat a fi citit și au fost de acord cu excepția cazului în contrazisă de client în scris, în termen de 7 zile sau înainte de livrarea de bunuri oricare survine mai devreme.
2.6 Prezentul acord:
2.6.1 reprezintă întregul acord și înțelegere între părți în ceea ce privește aspectele menționate în acest document, și
2.6.2 trebuie, cu excepția cazurilor de fraudă, trece și nu se bazează vor fi plasate pe orice alte reprezentări verbale sau scrise, acordurile (inclusiv, fără a se limita la orice clauze contractuale notificate la DORMA de către Client), garantii sau intelegeri cu privire la acest subiect Indiferent de acest acord și părțile recunosc că:
2.6.2.1 căile de atac disponibile pentru părțile sunt exclusiv cele disponibile în temeiul prezentului acord, și
2.6.2.2 care le-au luat în considerare și au fost de acord cu termenii acestei clauze 2.6.
2.7 In cazul unui conflict și / sau neconcordanțe între prevederile cuprinse în corpul principal al prezentului acord, precum și orice condiții speciale cuprinse în documentație, acesta din urmă va prevala în măsura conflictului și sau inconsecvența.
3. COMANDA
3.1.1 Clientul va indica cerințele sale pentru bunuri și / sau servicii de plasarea unei comenzi și (în conformitate cu DORMA) depunerea la DORMA astfel de documentații și informații pe DORMA DORMA impune pentru a permite să-și îndeplinească Ordinului.
3.1.2 Orice ordine în nevoile generale care să fie susținut de o cotație validă de DORMA.
3.2 DORMA pot indica în orice moment, că un ordin (și documentația aferentă / informatii) este deficitară și / sau insuficiente și Clientul va cât mai curând remedia rezonabil astfel de deficit și / sau insuficiență de satisfacție DORMA lui.
3.3 Clientul va fi singurul responsabil pentru exactitatea fiecărui ordin (și documentația aferentă / informații) și DORMA nu se află sub nici o obligație de a indica sau corecta orice inadvertente, omisiuni sau erori.
3.4 Sub rezerva acceptării de către DORMA de un ordin și a Clientului îndeplinirea obligațiilor sale prevăzute de prezentul acord și în schimbul plății de către client a Dorma Taxe furnizează bunuri și / sau servicii, în conformitate cu termenii acestui acord.
3.5 Orice comandă poate fi supusă la o taxă minimă care trebuie să fie confirmate de către DORMA după caz.
3.6 După acceptarea unui ordin orice anulare sau trebuie să fie consimțit în mod expres de către DORMA în scris și va duce la costuri suplimentare și livrări întârziate schimbare. Orice ordine deja fiind în producție poate în nici un caz fi anulate sau modificate.
4. OFERTA
4.1 DORMA poate furniza Clientului o ofertă indicând anumite detalii în ceea ce privește produsele și / sau servicii, inclusiv, fără taxe limitare.
4.2 Părțile sunt de acord în mod expres că orice ofertă furnizat de DORMA este un indicator și nu obligatoriu în ceea ce privește aspectele menționate.
4.3 Dacă se confirmă în citatul, prețurile sunt valabile pentru o perioadă de numai 60 de zile. Orice prețuri cotate se aplică numai pentru cantitățile aferente și ancheta dat și trebuie să fie în nici un caz indicativ pentru comenzile viitoare, indiferent dacă pentru același sau orice alt proiect de construcție.
4.4 Orice date de livrare pronunțate într-un citat sunt de numai un caracter indicativ, prin nici un mijloc obligatorii și sunt supuse o confirmare scrisă expresă în cursul de acceptare a unui ordin.
4.5 In cazul comenzilor care implică mărfuri cu o valoare totală de mai puțin de 100 USD, care nu sunt disponibile în stocurile, o taxă de administrare de 10 USD (sau 37 AED), nu va fi perceput pentru a acoperi costurile de procesare ordine.
5. PROIECTARE
5.1 Dacă este necesar, DORMA se angajează de proiectare a produselor și / sau serviciilor de referire la o comandă și aprovizionare la client orice documente relevante (inclusiv, dar fără a se limita orice desene și specificații), după cum este necesar.
5.2 Clientul se consideră că a acceptat cea mai recentă versiune a oricărui documentației relevante furnizate de DORMA la data acceptării de către DORMA a unui ordin.
6. TESTE DE ACCEPTARE
6.1 DORMA poate specifica și efectua teste de bunuri și / sau servicii pentru a verifica bunuri și / sau prestarea de servicii, în conformitate cu termenii acestui acord și informează în consecință a rezultatelor acestor teste de acceptare client.
7. LIVRARE / PERFORMANȚĂ
7.1 DORMA va depune eforturi rezonabile pentru a livra bunuri sau de a efectua servicii în conformitate cu orice moment și / sau data confirmate în scris de către DORMA, cu condiția ca timp de livrare de bunuri și / sau prestarea de servicii nu trebuie să fie din esența prezentului acord și DORMA nu va fi raspunzator pentru orice pierderi sau daune care rezultă de la livrarea cu întârziere sau de performanță.
7.2 DORMA poate livra bunuri în rate și factura clientului corespunzător pentru fiecare tranșă.
7.3 Clientul va plăti toate taxele de livrare confirmate în scris de către DORMA (inclusiv, dar fără nici o limitare, orice costuri de legalizare), inclusiv taxele pentru orice cerințe speciale de livrare furnizate la cererea clientului (de exemplu, aer de marfă / serviciu de curierat).
7.4 Orice livrări se efectuează lucrări de ex (Incoterms 2004), dacă sunt disponibile în stocurile de livrare se face ex works Jebel Ali Warehouse.
7.5 Produse trebui să fie colectate de către client de la depozit în termen de 10 zile de la notificarea făcută de DORMA. În caz de client târziu colectare trebuie să plătească o taxă suplimentară de stocare pentru DORMA.
7.6 Clientul va examina cu atenție orice transport la livrare. Orice discrepanțe în cantitate de un transfer trebuie să fie notificate la DORMA în scris, în termen de 7 zile. Orice nerespectare a face acest lucru va conduce la excluderea tuturor creanțelor aferente. Remediu se face de către DORMA în conformitate cu clauza 11.2
8. RISC ȘI TITLUL
8.1 Risc în Produse trece la client la livrare si Clientul va menține Produse asigurate împotriva pierderii și daune, în orice moment după naștere până proprietăți în Produse trece, în conformitate cu clauza 8.2.
8.2 Fără a aduce atingere oricărei alte dispoziții a prezentului acord, proprietatea în Marfuri nu va trece la client pana la DORMA a primit în numerar sau compensate plăți de fonduri în întregime a tuturor taxelor datorate în ceea ce privește mărfurile.
8.3 Până în momentul în care proprietatea în Produse trece la client, Clientul va deține bunuri în calitate de agent și Bailee fiduciar DORMA și păstrează Bunurile separate de cele ale clientului și terți și depozitate în mod corespunzător, protejat, asigurat și identificate ca proprietate DORMA, dar Clientul va avea dreptul de a revinde sau de a folosi Bunurile în cursul normal al activității sale.
8.4 Până în momentul în care proprietatea în Produse trece la client, DORMA poate solicita în orice moment o comanda pentru a oferi până Bunurilor la DORMA și în cazul în care Clientul nu să facă acest lucru intra imediat pe orice unitate de Client sau orice terță parte în cazul în care sunt stocate și Produse reintre în posesia bunurilor.
8.5 Clientul nu are dreptul de a angaja sau în nici un fel responsabil cu titlu de garanție pentru orice îndatorare orice Produse care rămâne în proprietatea DORMA, dar în cazul în care Clientul are astfel toate sumele de bani din cauza de comanda pentru DORMA trebuie (fără a se limita orice alt drept sau remediu din DORMA) devin imediat scadente și exigibile.
9. CONDITII DE PLATA
9.1 Sumele datorate de o comanda pentru DORMA se plătește în întregime, fără alte deduceri (de exemplu, taxele bancare) de către client la momentul livrării bunurilor sau la data scadenței, conform termenilor de creditare convenite cu DORMA.
9.2 Toate plățile mai jos se efectuează în dolari SUA sau Emiratele Arabe Unite Dirhams dacă nu se specifică altfel de către DORMA. Taxelor și a altor sume sunt exprimate exclusiv din toate taxele și impozitele care vor fi plătite de către client la rata și în modul prevăzut de legea care reglementează acest acord.
9.3 DORMA își rezervă dreptul de a trata plată inițial ca de decontare din orice datorii mai vechi existente.
9.4 Orice taxe care sunt periodice în natură pot fi supuse revizuirii de către DORMA cu un preaviz scris.
9.5 În cazul în care Clientul nu plătească orice sumă de la data scadenței DORMA își rezervă dreptul de a percepe dobândă de 2,5% peste DIBOR pe suma restantă.
9.6 Fără a aduce atingere clauzei 9.5, în cazul în care Clientul nu reușește să plătească orice sumă de la data scadenței Dorma poate, la alegerea sa, și fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac, în orice moment, după plata a devenit cauza, retrage sau suspenda executarea prezentului acord.
9.6.1 Clientul poate în orice moment după solicitare de livrare care Marfuri nedorite sunt returnate la DORMA. Orice astfel de cerere este condiționată de acceptarea în scris de către DORMA și în caz de acceptare a unei astfel de cereri DORMA are dreptul de a păstra un minimum de 25% a taxelor plătite sau de plătit de către client în ceea ce privește mărfurile reintroduse în calitate de daune-interese pentru astfel de întoarcere. Transport de marfă și alte costuri pentru astfel de returnări nu vor fi suportate de către DORMA.
9.6.2 Orice transfer de retur autorizat trebuie să fie însoțite de o factură de retur care conține toate detaliile relevante.
9.6.3 În orice caz de returnarea bunurilor, credit de DORMA se face numai, în cazul în care mărfurile se află într-o stare resalable.
9.7 DORMA își rezervă dreptul de a percepe clientului la ratele standard pentru orice bunuri și / sau servicii furnizate de către DORMA care sunt necesare ca urmare a oricărui act sau omisiune de Client sau de încălcare a prezentului acord de către client.
9.8 Clientul este în nici un caz dreptul la orice exploatație înapoi de plăți.
10. EXPORT
10.1 Clientul se angajează să nu exporte întreaga sau orice parte a Marfuri de la Emiratele Arabe Unite sau în țara în care DORMA expediat bunurile fără a obține toate aprobările necesare înainte și licențe de la DORMA și autoritățile competente.
11. GARANȚIE
11,1 mandate DORMA pentru o perioadă de 12 luni, începând de la trecerea de risc în conformitate cu clauza 8.1 care:
11.1.1 Produse trebuie să fie liber de defecte de material asupra livrării; și
11.1.2 Serviciile sunt furnizate cu pricepere rezonabil și grijă și de către persoane cu calificare corespunzătoare.
11.2 În cazul în care Clientul descoperă un defect de material cu bunuri sau o încălcare a clauzei 11.1.2 în ceea ce privește serviciile și notifică DORMA a defectului de material sau de încălcare în termen de șapte (7) zile de la livrare de bunuri și / sau prestarea de servicii ( după caz) DORMA se la alegerea sa exclusivă repara sau înlocui bunurile sau repeta Serviciilor sau de restituire a taxelor sau o proporție echitabilă a taxelor (după caz), cu condiția ca (in opinia rezonabila DORMA a) defectul sau încălcarea nu se datorează orice act sau omisiune de Client sau orice terță parte.
11.3 Save specificat în mod expres în prezentul acord, orice termeni, condiții, garanții, reprezentări sau garanții, fie explicite sau implicite cu privire la performanța, calitatea sau adecvarea la scop a oricărei părți de bunuri și / sau servicii sunt excluse prin prezenta în cea mai mare măsură permisă de lege.
12. RĂSPUNDEREA
12.1 Nici exclude sau limite de partid răspundere a celeilalte părți pentru deces sau vătămare corporală.
12.2 Răspunderea DORMA cu privire la încălcări ale prezentului acord sau de orice altă datorie a clientului sau pentru neglijență în legătură cu obiectul prezentului acord:
12.2.1 pentru toate sau orice astfel de probleme care apar înainte de data prezentului Acord sau în timpul perioadei inițiale de 12 luni de la acea dată ("Perioada inițială") se limitează la valoarea anuală totală a taxelor datorate DORMA mai jos în inițială perioadă;
12.2.2 pentru toate sau orice astfel de probleme care apar în orice perioadă suplimentară de 12 luni după perioada inițială se limitează la valoarea anuală totală a taxelor datorate DORMA mai jos în acea perioadă suplimentară, cu condiția ca răspunderea totală a DORMA pentru toate aspectele menționate la clauzele 12.2.1 si 12.2.2 ori de câte ori rezultă se limitează la de două ori valoarea de Taxe plătite la DORMA mai jos, în perioada inițială.
12.3 Sub rezerva întotdeauna la clauza 12.1, în nici un caz nu trebuie să fie parte răspunzător față de cealaltă pentru orice de toate acestea, următoarele și ori de câte ori Aparitia:
12.3.1 pierderi de profit, de afaceri, de venituri, de date, fondul comercial sau de economii anticipate, și / sau
12.3.2 pierderi sau pagube indirecte sau subsecvente.
12.5 Părțile sunt de acord în mod expres că trebuie să aibă loc nici o limitare sau prevedere conținută în acest acord sa fie invalid sub nici o lege aplicabilă sau a statului de drept se adoptă în această măsură trebuie considerată omise, dar în cazul în care nici un partid devine astfel responsabil pentru pierderea sau deteriorarea care ar fi altfel au fost excluse astfel de răspundere se supune la alte restricții și dispozițiile prevăzute aici.
13. DREPTURI IP
13.1 Clientul confirmă că (salva ca la orice mărci client, denumirile comerciale și logo-urile), oricare și toate drepturilor de proprietate intelectuală care subzistă în sau utilizate în legătură cu Documentația, bunuri și / sau servicii trebuie să fie și vor rămâne proprietatea exclusivă a DORMA și client nu poate, în orice moment astfel de litigiu de proprietate.
13.2 În cazul în care noi inventii, desene sau procese evoluează în executarea sau ca urmare a acestui acord, Clientul recunoaște că același lucru trebuie să fie proprietatea DORMA cu excepția cazului în care sa convenit altfel în scris de către DORMA.
13,3 garantează clientului că acesta este proprietarul sau licențiatul a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală care clientul solicită DORMA de a utiliza în îndeplinirea unui Ordin și va despăgubi DORMA complet împotriva tuturor pasivelor, costurile și cheltuielile pe care DORMA poate suporta ca rezultat al preparate sau a activității desfășurate în conformitate cu astfel de Ordinul implică încălcarea oricăror terțe părți drepturilor de proprietate intelectuală.
14. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE
14.1 DORMA și Clientul depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra confidențialitatea (și să se asigure că angajații și agenții acestora să păstreze confidențialitatea) toate informațiile pe care le primesc cu privire la orice parte a afacerii și de afacerile de cealaltă parte, cu condiția ca aceste obligații nu se aplică informațiilor care este:
14.1.1 sau devine cunoscut publicului prin nici un act nelegal al părții în cauză, sau
14.1.2 necesar să fie dezvăluite de către un ordin de drept sau de altă autoritate cu caracter obligatoriu; sau
14.1.3 dezvăluite orice consilier de oricare dintre părți legat de o datorie profesionist de confidențialitate.
15. FORTA MAJORA
15.1 DORMA nu vor fi sub nici o răspundere față de Client pentru, daune, livrarea cu întârziere din cauza ofertei întârziat cu facilități de producție sau de terțe părți, întârzieri sau orice alte chestiuni de care orice natură, survenite din război, rebeliune, tulburări civile, greve, out de blocare și dispute industriale, incendiu, explozie, cutremur, acte de Dumnezeu, inundații, secetă, sau vreme rea sau rechiziționarea sau alt act sau ordin de orice departament guvernamental, consiliu sau alt organism constituit ("Forta Majora"), cu condiția ca DORMA va utiliza toate eforturile rezonabile (dar fără obligația de a suporta un cost), pentru a reduce perioada de întrerupere cauzată de forță majoră.
16. ÎNCETAREA DE SUSPENDARE
16.1 Oricare dintre părți poate rezilia imediat prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată celeilalte dacă oricare dintre următoarele evenimente:
16.1.1 în cazul în care oricare dintre părți comite o încălcare materială a termenii sau condițiile prezentului acord și nu reușește să remedieze un astfel de material încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări scrise de identificare a încălcării și care necesită căi de atac;
16.1.2 în cazul în care oricare dintre părți devine în stare de faliment sau de compuși sau recurge la orice aranjament cu sau pentru beneficiul creditorilor săi sau (fiind o companie) intră în lichidare sau amalgam (altele decât în scopul de un os reconstrucție credință sau amalgam fără obligatoriu sau voluntar insolvență) sau are un receptor sau director numit, în totalitate sau substanțial totalitatea întreprinderilor sale sau în cazul în care cealaltă parte nu este în măsură să își plătească datoriile, în conformitate cu legea cu privire la prezentul acord și
16.1.3 o forță majoră în continuare pentru o perioadă de mai mult de 3 luni.
16.2 Fără a aduce atingere dreptului de reziliere fiecare parte va avea dreptul de notificare imediată de a suspenda executarea unora sau a tuturor obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, la apariția unor circumstanțe specificate în clauza 16.1, iar acordul va fi considerată în orice caz, suspendat în caz de forță majoră.
16.3 Încetarea sau suspendarea acestui acord va fi, fără a aduce atingere drepturilor dobândite sau obligații de ambele părți.
17. GENERAL
17.1 Nici o modificare a prezentului acord este obligatoriu, cu excepția cazului în scris și semnată de către reprezentanții autorizați ai ambelor părți.
17.2 Clientul nu va cesiona, percepe sau transfera unui terț oricare din drepturile sau obligațiile sale de mai jos, fără acordul prealabil scris al DORMA.
17,3 Nici o renunțare la orice încălcare a obligațiilor celeilalte părți mai jos reprezintă o renunțare de mai jos drepturilor părții care renunță sau a oricărei încălcări ulterioare.
17.4 Părțile respectiv trebuie să și va asigura că orice altă parte este necesar, se execută și / sau de a face toate aceste documente, acte si lucruri (după caz), care pot fi cerute în mod rezonabil pe sau după finalizarea acestui Acord pentru asigurarea fiecare a obligațiilor de părțile la prezentul acord.
17,6 Orice notificare pentru a efectua suspendarea sau încetarea în totalitate sau în orice parte a acestui acord:
(I) se face în scris și fie livrate personal sau trimise de prima clasa cu confirmare de primire la adresa Clientului, în conformitate cu prezentul acord sau la o altă adresă ca Clientul poate specifica prin notificare în scris DORMA;
(Ii) în lipsa unor dovezi de primire anterior, aviz se consideră a fi fost dat în mod corespunzător:
(A) în cazul în care livrate personal, atunci când a plecat la adresa menționată la 18,6 (i); sau
(B) dacă este trimis de prima clasa cu confirmare de primire, la data înregistrată de agentul de livrare.
17.7 Pentru a evita orice dubiu poștă electronică se consideră a fi "scris" în sensul prezentului acord, dar acest lucru nu aduce atingere cerințelor expres de livrare a anunțurilor în conformitate cu clauza 18.6.
17.8 Daca oricare dintre prevederile acestor termeni și condiții devine ilegală, nulă sau inaplicabilă în orice privință în conformitate cu legile în vigoare, care nu trebuie să afecteze sau să afecteze legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi a acestor termeni și condiții. Clientul și Dorma vor negocia cu bună-credință pentru a înlocui astfel de prevedere ilegală, nulă sau inaplicabilă cu o prevedere validă, care, pe cât posibil, are același efect juridic și comercial pe care îl înlocuiește.
17.9 Prezentul Acord va fi obligatoriu pe și va continua în beneficiul succesorilor permise și atribuie permise (după caz) din fiecare dintre părțile la prezentul Acord.
17.10 Toate dispozițiile prezentului acord măsura în care acestea sunt capabile de a fi efectuate și a observat în continuare în vigoare indiferent de orice expirare sau terminare mai devreme.
18. LEGEA APLICABILĂ
18.1 Acest Acord va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația din Emiratele Arabe Unite, după caz, în Emiratul Dubai și fiecare parte la prezentul acord se supune jurisdicției exclusive a tribunalelor din Dubai.
În plus față de clauzele 1-18 inclusiv a acestor Termeni de furnizare următoarele clauze 19-22 inclusiv de aceste Condiții de furnizare se aplică atât furnizarea de servicii de întreținere și furnizarea de Servicii de Proiect.
19. FACILITATI CLIENȚI
19.1 La o dată care urmează să fie notificate de către DORMA, DORMA poate inspecta client și petreceri, în conformitate cu termenii acestui acord.
19.2 DORMA poate indica la client, în scris, dacă clientul și petreceri sunt potrivite cu scopul de a DORMA furnizarea de bunuri și / sau servicii și în cazul în care clienți și petreceri nu sunt potrivite măsurile necesare pentru a fi luate de către client (pe cheltuiala clientului), pentru a face clientul facilități corespunzătoare.
19.3 Clientul va depune eforturi rezonabile pentru a finaliza orice lucrare notificată de DORMA în conformitate cu ori și date indicate de DORMA și altfel, în scopul de a reflecta orice cerințe DORMA.
19,4 DORMA poate efectua inspecții repetate (și procedura descrisă în această clauză 19) până DORMA este mulțumit că clientului și petreceri sunt adecvate în scopul de a DORMA furnizarea de bunuri și / sau servicii.
20. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI
20.1 Clientul va (în fiecare caz, în măsura în care este rezonabil necesar pentru a permite DORMA-și îndeplini eficient Servicii de întreținere și / sau de Project Services):
20.1.1 să pună la DORMA gratuit de taxa de astfel de client și petreceri cum sunt solicitate de către DORMA;
20.1.2 se asigura că angajații săi sau a altor contractori independenți coopera în mod rezonabil cu DORMA și angajaților, agenților săi sau contractori independenți;
20.1.3 furniza prompt DORMA cu astfel de informații și documente sunt solicitate de către DORMA;
20.1.4 să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura sănătatea și siguranța de DORMA
angajați, agenți sau contractori independenți care fac obiectul unor astfel de angajați, agenți sau contractori independenți conforme cu orice sănătatea și securitatea politică Customer notificat în scris de către client, și
20.1.5 se asigure că orice drepturilor de proprietate intelectuală care DORMA este necesar de a folosi sau modifica în scopul de a furniza servicii de întreținere sunt fie proprietatea clientului sau licențiat în mod corespunzător pentru client și că DORMA este autorizat în mod corespunzător pentru a utiliza sau de a modifica drepturile IP. Clientul va despăgubi și țineți DORMA inofensiv în ceea ce privește orice costuri, cheltuieli, daune, acțiuni de terți sau creanțele rezultate din orice încălcare efectivă sau presupusă a drepturilor de proprietate intelectuală ale terților prin DORMA sau client.
20.2 Clientul va fi singurul responsabil pentru securitatea tuturor Facilitati clientului.
21. CONTROL SCHIMBARE
21.1 În cazul în care oricare dintre părți identifică o cerință pentru o schimbare (inclusiv, dar fără a se limita la o schimbare de bunuri și / sau servicii și / sau taxe), aceasta indică, cerințele sale pentru cealaltă parte.
21.2 În cazul în care o cerere de modificare este indicată prin DORMA, atunci DORMA indică efectul de o astfel de modificare trebuie să aibă asupra Bunurilor și / sau serviciilor si / sau taxe.
21.3 În cazul în care o cerere de modificare este indicată de client, indicația va constitui o cerere pentru DORMA pentru a confirma efectul de o astfel de modificare trebuie să aibă asupra Bunurilor și / sau serviciilor si / sau taxe. DORMA va depune eforturi rezonabile pentru a confirma detaliile necesare în termen de 30 de zile de la indicarea Change cererii.
21.4 Părțile vor decide dacă sau nu pentru a pune în aplicare modificarea. În cazul în care modificarea este pusă în aplicare, a bunurilor și / sau serviciilor si / sau taxele modificate vor deveni apoi Bunurilor și / sau Serviciilor si / sau taxele și se consideră incluse în prezentul acord.
În plus față de clauzele 1-21 inclusiv a acestor Termeni de furnizare următoarele clauze 22-24 inclusiv a acestor Termeni de alimentare se aplică la furnizarea de servicii de întreținere.
22. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI
22,1 Clientul va (în fiecare caz, în măsura în care este rezonabil necesar pentru a permite DORMA-și îndeplini eficient de întreținere Services):
22.1.1 se asigure că energia electrică adecvat este furnizat la toate echipamentele;
22.1.2 magazin, opera și întreține echipamentul în conformitate cu documentația și / sau orice instrucțiuni confirmate în scris de către DORMA;
22.1.3 menține suprafețele exterioare de echipamente curate și în stare bună;
22.1.4 asigura că numai persoanele competente și instruiți opera echipamente;
22.1.5 nu face nici un plus, modificare sau ajustare a echipamentelor, fără acordul prealabil scris al DORMA;
22.1.6 utilizați numai accesorii și consumabile aprobate de către producătorul de echipamente sau de către DORMA în scris (de aprobare DORMA de a nu fi refuzat în mod nejustificat); și
22.1.7 se asigura că numai personalul DORMA sunt autorizate să mențină, serviciu sau a efectua ajustări la echipamente.
22,2 garantează clientului că utilajul este în stare bună și pe deplin operațional la data prezentului Acord.
23. ECHIPAMENTE ÎNLOCUIT
23.1 Toate Echipament înlocuit instalat cu DORMA în cursul furnizării de servicii de întreținere ("Echipamente de înlocuit") sunt suportate, cu excepția cazului confirmat de altfel DORMA. Înlocuit echipamente furnizate decât în cursul furnizării de servicii de întreținere se plătește de către client.
23,2 Echipament eliminat va deveni proprietatea DORMA și Echipamente înlocuite vor deveni proprietatea clientului la instalare și cu condiția plății de către Client de orice taxe datorate.
23,3 DORMA nu furnizează ca parte a serviciilor de întreținere orice element considerat a fi un consumabil (la discreția DORMA lui).
24. EXCLUDERI
24.1 Servicii de întreținere nu include nici o întreținere, impuse de:
24.1.1 defect sau defect care apar în orice alt echipament decât echipamentului;
24.1.2 utilizarea de echipamente în afara Utilizarea corectă;
24.1.3 accident, vina, act sau omisiune de Client și / sau orice terță parte;
24.1.4 utilizarea de echipamente în exces de orice utilizare maximă specificată de producător;
24.1.5 pană de energie electrică, aer condiționat, umiditate sau alte controale de mediu;
24.1.7 munca electric extern la orice echipament;
24.1.8 daune de vandalism, foc, apă sau condiții meteorologice nefavorabile;
24.1.9 mișcare sau relocarea de echipamente nu efectuate de către sau în numele DORMA;
24.1.10 încălcarea obligațiilor client din prezentul acord;
24.1.11 îndepărtarea întregii sau a unei părți a echipamentelor;
24.1.12 bunuri, accesorii, atașamente, mașini, sisteme sau alte dispozitive care nu sunt prevăzute în documentație sau aprobate în scris de către DORMA;
24.1.13 întreținere îngreunată din cauza orice modificări, modificări, adăugiri, modificări sau variații de client și petreceri, sau
24.1.14 diagnostic și / sau de rectificare a problemelor care nu este asociat cu echipamente.
24,2 DORMA își rezervă dreptul de a retrage Servicii de întreținere în ceea ce privește echipamentele (sau orice parte din echipamente), în cazul în care Equipment este mutat, reparat sau modificat altfel decât prin DORMA sau cu acordul prealabil scris DORMA lui. Servicii de întreținere pentru astfel de echipamente se reia cât mai curând întreținere Servicii de teste de acceptabilitate au fost efectuate pe cheltuiala clientului și mulțumit la discreția DORMA lui.


DORMA România S.R.L.
Splaiul Unirii 243-245
Sector 3,Bucuresti
Romania
cod postal 030137Version 01.01.2013

teaser_image