Javni objekti

Javni objekti

Ostale studije slučaja 

Javni objekti

Javni objekti

Javni objekti zahtevaju rešenja za kontrolu pristupa koja je estetski prijatna ali i u stanju da obuhvati veliku frekvenciju prolaska posetioca na ulazima i u građevini. DORMA linija sistema za kontrolu i sigurnost vrata omogućava stvaranje boljih javnih prostora.