Obuka i usavršavanje

Neka Vaša snaga bude naša snaga – svaki dan

Naša izuzetna međunarodna reputacija je zasluga ljudi koji rade za nas. Naši zaposleni širom sveta imaju samo jednu stvar na umu: da našim korisnicima pruže najbolju moguću uslugu i rešenja. Naša posvećenost da se krećemo “od izuzetnosti do savršenstva” čini osnovu naše korporativne kulture pobednika.

 

U pitanju je posvećenost koju i Vi možete usvojiti. Cilj nam je stalno unapređenje. Mi smo organizacija koja uči i koja stalnu obuku i razvoj naših ljudi vidi kao osnovni preduslov za održivi uspeh. Jer u ovom svetu koji se stalno menja, znamo da uvek moramo biti na oprezu.

 

DORMA promoviše različitost i inkluziju – želimo vaš talenat.

   

Vi dajete Vašu posvećenost, stručnost i veštine. DORMA osigurava da su ovi talenti pravilno identifikovani, da se stalno neguju i da se podstiču. Program DORMA Upravljanje Talentima otvara mogućnosti za Vaš rast zajedno sa nama da biste postigli svoj pun potencijal.  

 

Bitno je napomenuti da mi u kompaniji DORMA usvajamo liderski pristup zasnovan na prednostima. Cenimo različitost naših ljudi i postavljamo ih na pozicije koje predstavljaju ravnotežu njihovih veština i sposobnosti. Prema tome, postavljamo Vas na mesto na kojem ćete biti najefikasniji – u stanju da povećate dodatnu vrednost koju dajete kompaniji DORMA – bez obzira da li tek počinjete Vašu karijeru ili želite da preuzmete veću odgovornost kao menadžer ili specijalista unutar naše organizacije. Naš fokus ovde nije na učenju individualnih sposobnosti već na holističkom pristupu obuci i kvalifikacijama.  

 

Imaćete korist od našeg prilagođenog programa razvoja u DORMA Akademiji i u našim DORMA Lokalnim školama. A sa “Leading DORMA 2020,” kreirali smo odgovarajući osnovni program za uspostavljanje zajedničkih principa izuzetnog menadžmenta i liderstva. Ovo pomaže menadžerima u kompaniji DORMA da ostanu budni u odnosu na promenljivu okolinu, i da efikasno vode svoje ljude kroz promene ispunjavajući svoje finansijske obaveze.

teaser_image