Novosti i događaji

Dorma i Kaba najavljuju planove za integraciju

DORMA+Kaba

Dorma i Kaba najavljuju planove za integraciju
 • Dorma i Kaba nameravaju da  postanu jedna od 3 vodećih kompanija na tržištu bezbednosti i rešenja kontrole pristupa, sa  prodajom koja premašuje 2 milijarde švajcarskih franaka (1,9 milijardi evra)  
 • Vrhunski  proizvodi i usluge će biti ponuđeni iz jednog izvora zahvaljujući komplementarnom  portfoliju , sistemu vrednosti i geografskom prisustvu na svim ključnim tržištima
 • Odlične  razvojne  mogućnosti ,   kao i ogroman sinergetski  potencijal za stvaranje značajne dodate vrednosti za Kaba akcionare; planirana isplata specijalne dividende u iznosu od 50 CHF po akciji  
 • Porodica koja je vlasnik kompanije Dorma planira da poveća svoje preduzetničke obaveze kupovinom 9.1% udela u kompaniji Kaba i da zajedno sa akcionarima kompanije Kaba formira jak tim akcionara sa dugoročnim planovima za ovu kombinovanu grupu
 • Kao Dorma Kaba holding kompanija koja se nalazi na SIX listi, Kaba će u svom vlasništvu imati 52,5% a porodica u čijem je vlasništvu kompanija Dorma će u svom posedu imati 47,5% objedinjenog poslovanja kompanija Dorma i Kaba
 • Vanredno zasedanje upravnog odbora kompanije Kaba, održaće se 22.05.2015. godine sa glavnom tačkom - odobrenje integracije; završetak procesa integracije je planiran za treći kvartal 2015. godine  

 

Enepetal/Rimlang, 30. april 2015. Kaba Holding AG (SIX: KABN), sa sedištem u Rimlangu (Švajcarska) i Dorma Holding GmbH + Co. KGaA, kompanija u vlašništvu jedne porodice, sa sedištem u Enepetalu (Nemačka), planiraju da sprovedu integraciju u Dorma Kaba grupu. Prateći  transakcioni ugovor je potpisan sinoć.  

Kompanija Dorma pruža rešenja iz oblasti  kontrole pristupa , i predstavlja lidera na globalnom tržištu u oblasti zatvarača vrata, automatskih sistema  i okova za staklo. Kompanija Kaba je svetski lider u oblasti kontrole pristupa, prikupljanja podataka kompanija, kao i sistema zaključavanja i sigurnosti. Ulrih Graf, predsedavajući upravnim odborom kompanije Kaba: “Kombinacija dva jaka brenda, kao što su Dorma i Kaba, će rezultirati stvaranjem vodeće kompanije u našoj industriji. Skupština akcionara će obezbediti dugoročnu orijentaciju nove grupe, što predstavlja još jednu istinski konkurentnu prednost u našem dinamičnom sektoru.”

Uz procenjeni promet od preko 2 milijarde CHF, oko 16.000 zaposlenih i prisustvo u 53 zemlje, Dorma  + Kaba će dospeti među top 3 globalne kompanije na veoma neujednačenom tržištu bezbednosti i rešenja kontrole pristupa. Dr. Hans Gumert, predsedavajući upravnom odborom kompanije Dorma: “Integracijom naše dve globalne kompanije, značajno ćemo učvrstiti našu poziciju na tržištu. Ne samo da naše kompanije imaju tradicije duge preko jednog veka i neguju iste vrednosti, već i strategije ovih kompanija u velikoj meri odgovaraju jedna drugoj.”

Dorma i Kaba – odličan spoj
Tehnološka znanja kompanija Dorma i Kaba, proizvodi kao i distributivne mreže u velikoj meri odgovaraju jedni drugima. Zajedničke distributivne i servisne mreže, unakrsna prodaja, i pozicioniranje  po sistemu  „sve na jednom mestu“  za bezbednost i kreiranje rešenja kontrole pristupa stvaraju ogroman dodatni potencijal za objedinjenu kompaniju. Tomas P. Vagner, Izvršni Direktor kompanije Dorma: “Zajedno sa kompanijom Kaba činimo veliki korak napred. Mi ćemo proširiti našu ponudu, ojačati naše prisustvo na globanom nivou i povećati snagu naših inovacija. Ovo će nam omogućiti da brže i bolje iskoristimo prilike koje nam se budu pružale u globalnim trendovima kao što su urbanizacija i digitalizacija.”

Dorma+Kaba će imati proizvodne pogone na svim ključnim industrijskim tržištima i ubrzaće širenje na globalnom nivou kroz pojačano prisustvo u Evropi, na oba Američka kontinenta i u Pacifičkom delu Azije.

Značajno povećanje vrednosti kroz primetan rast i sinergijski potencijal  
Na bazi pro-forma izveštaja, ukupna prodaja objedinjene grupe u iznosu od 2.242 miliona CHF za finansijsku godinu 2013/2014 (do 30. juna 2014) i profit pre oporezivanja, kamata i amortizacije (EBITDA) u iznosu od 303 miliona CHF. Pro-forma EBITDA marža je iznosila 13.5%.

Rit Kadonau, Izvršni Direktor kompanije Kaba: “Dorma i Kaba su idealni partneri u svakom pogledu i privlačan strateški spoj. Planirana integracija će stovriti dodatne mogućnosti za održivi profitabilni rast – što će obezbediti dodatu vrednost našim klijentima, partnerima, zaposlenima i akcionarima.”

Tokom naredne četiri godine, Dorma i Kaba ima za cilj da postigne rast prodaje, uključujući i sinergije prihoda, od 6-7% na godišnjem nivou (u lokalnoj valuti). Na osnovu većih obima kupovina, optimizovanih infrastukturnih troškova i povećanja efikasnosti, planirani godišnji troškovi sinergije iznose 60-70 miliona CHF,  što bi trebalo da dostigne svoj maksimum u četvrtoj godini nakon integracija. Očekuje se da ukupni jednoktratni troškovi implementacije dostignu ukupne jednogodišnje troškove sinergije.  

Nakon postizanja punog potencijala sinergije, planirana je EBITDA marža od 18%. Od integracije se očekuje da omogući dvocifreni (procentualni) rast zarade po akciji. U pogledu budućih dividendi, Dorma+Kaba planira isplate u rangu od najmanje 50%  konsolidovanog neto profita nakon manjinskih interesa.

Struktura transakcije

Nakon odobrenja integracije od strane Kaba akcionara, porodica u čijem je vlasništvu kompanija Dorma, porodica Mankel/Breht-Bergen, će otkupiti 380 000 registrovani akcija nominalne vrednoti od 0,10 CHF po akciji od Kaba ovlašćenog kapitala. Cena iznosi 178,4 miliona CHF, odgovara ponderisanom proseku Kaba cena akcija od 519,45 CHF u periodu od 90 dana do 28. aprila 2015. godine, nakon zatvaranja berze (Bloomberg) minus 50 CHF po akciji kao naknade za nepodobnost novih akcija za prijem planirane specijalne dividende. Nakon ovog povećanja kapitala, porodica Mankel/Breht-Bergen će imati 9,1% a postojeća skupština Kaba akcionara 18,2% kompanije Kaba Holding.

Nakon izvršene integracije, Kaba Holding će uložiti svoje operativno poslovanje u današnji Dorma Holding, pri čemu će operativno poslovanje biti integrisano, i dobiće 52,5% udeo u kontroli. U skladu s tim, porodica Mankel/Breht-Bergen će u svom vlasništvu imati udeo od 47,5% u današnjem Dorma Holding-u (odnosno, objedinjenom poslovanju). Grupa će vršiti poslovne aktivnosti pod nazivom Dorma Kaba. Švajcarska kompanija Dorma+Kaba Holding, koja se nalazi na SIX listi, kao holding kompanija nove grupe, biće odgovorna za strateško, operativno i finansijsko upravljanje i u potpunosti će konsolidovati objedinjeno poslovanje.  

Vrednost
Na početku, Dorma i Kaba garantuju istu vrednost. Kao rezultat dogovorene strukture transakcije, Dorma doprinosi odjedinjenoj kompaniji pri EV/EDTA većem od 10,1 a Kaba većem od 12,2. Uzimajući u obzir gotovinu i gotovinske ekvivalente od približno 190 miliona CHF preostalih kod Kaba Holding-a, vlasnički udeo u objedinjenom poslovanju će iznositi 52,5% u korist kompanije Kaba, a 47,5% u korist porodice Mankel/Breht-Bergen. Nezavisno mišljenje o pravičnosti, koje je sproveo N+1 Swiss Capital u ime Upravnog Odbora kompanije Kaba Holding, potvrđuje da je predviđeni odnos udela u vlasništvu pravičan i izbalansiran sa finansijske tačke gledišta.  

U zamenu za prepuštanje većinskog udela u poslovanju, porodica Mankel/Brecht-Bergen će imati pravo kupovine novih akcija u današnjem Dorma Holding-u po tržišnoj vrednosti, u svrhu povraćaja većinskog udela u slučaju promene vlasničke strukture u kompaniji dorma+kaba Holding. Akcionari dorma+kaba Holding-a mogu ukinuti ovo pravo tročetvrtinskom većinom do kraja 2018. godine, i prostom većinom počev od 2019. godine, ukoliko takva promena kontrole bude najavljena.  

Jaka skupština akcionara grupe, upravljanje  
Skupština akcionara kompanija Dorma i Kaba, koji će zajedno imati udeo od 27,3% u Dorma+Kaba Holding-u, će formirati jaku skupštinu akcionara grupe i potpisaće sporazum o dugoročnom udruživanju. Između ostalog, akcionari međusobno odobravaju prava preče kupovine, i takođe su saglasni da prodaja bloka akcija od 27% ili više trećoj strani zahteva da ovaj kupac da objavi javnu ponudu za preuzimanje svim javnim akcionarima po istoj ceni po akciji.  

Kristin Mankel i Stefani Breht-Bergen (rođ. Mankel), akcionari kompanije Dorma: “Mi shvatamo našu odgovornost kao porodica koja je vlasnik kompanije i unapred se radujemo podršci nove Dorma+Kaba grupe kao skupštine akcionara sa dugoročnim planovima. Kupovinom novih Kaba akcija, takođe povećavamo udeo i učešće u poslovanju. Ovim, koristimo ovu jedinstvenu priliku da stvorimo vodeću kompaniju u našoj industriji.”  

Ulrih Graf, predsedavajući upravnim odborom kompanije Kaba, predsedavaće Upravnim Odborom objedinjene kompanije. Izvršni Direktor kompanije Kaba, Rit Kadonau, je nominovan za poziciju Izvršenog Direktora Grupe. Bernd Brinker, Izvršni Direktor kompanije Dorma, je imenovan za Finansijskog Direktora Grupe. Zastupanje u organima upravljanja Grupe treba da bude što je moguće uravnoteženije.

Oba grada, Rimlang i Enepetal će ostati važne lokacije za objedinjenu kompaniju. Sedište kompanije Dorma+Kaba Holding će biti u Rimlangu, a Enepetal će biti sedište odseka “Access Solutions DACH”, koji će biti zadužen za poslovanje u zemljama nemačkog govornog područja.

Vanredna Sednica Upravnog Odbora kompanije Kaba i brzo izvršenje transakcije
Kompanija Kaba će održati Vanrednu Sednicu Upravnog Odbora dana 22.05.2015. godine za odobrenje integracije. Akcionari, a naročito akcionari koji nisu članovi skupštine akcionara, su pozvani da potvrde da nijedna obavezna ponuda ne sme biti podneta kao deo ove transakcije (odustajanje ograničeno na predviđenu transakciju). Upravni Odbor kompanije Kaba će takođe predložiti aboliciju 5% prenosa akcija i ograničenje prava glasa, kao  i druge izmene Statuta Kompanije. Takođe, Upravni Odbor će predložiti isplatu specijalne dividende iz rezervi doprinosa kapitala od 50 CHF po akciji. Ovo približno odgovara prilivu kapitala koji rezultat povećanja kapitala po osnovu ovlašćenog kapitala.  

Kristin Mankel i Stefani Breht-Bergen, akcionari kompanije Dorma, i Dr. Hans Gumert, predsedavajući upravnom oboru kompanije Dorma, će pri izboru biti predloženi za dodatne članove Upravnog Odbora kompanije Dorma+Kaba Holding. Tomas Pleines, koji je bio Član Upravnog Odbora kompanije Kaba od 2011. godine, saglasan je da napusti tu funkciju.   

Odluke donete na Vanrednoj Sednici Upravnog Odbora stupaju na snagu nakon izvršene integracije, koja je predviđena za treći kvartal 2015. godine, pod uslovom dobijanja saglasnosti akcionara i nadležnih organa, i nakon ispunjenja ostalih ubičajenih zahteva.    

Konferencija za medije/analitičare i telefonska konferencija
Konferencija za medije i analitičare će biti održana na nemačkom jeziku, dana 30. aprila 2015. godine,  u 10:30 pre podne (CEST) u Metropolu u Velikoj Sali na adresi Fraumünsterstrasse 12 u Cirihu. Konferencija će se prenositi uživo putem interneta na www.kaba.com/webcast.

Telefonska konferencija za analitičare će biti održana na engleskom jeziku u 15.30 (CEST). Brojevi za pozive su: +41 58 262 07 22 (Švajcarska); +44 203 370 57 19 (UK); +1 646 381 08 89  (SAD). Molimo ukucajte pristupni broj 407238.

Digitalni snimak će biti dostupan oko sat vremena nakon završetka telefonske konferencije u periodu od narednih 14 dana pozivom na sledeće telefonske brojeve: +41 58 262 07 77  (Švajcarska); +1 646 385 73 41  (SAD). Molimo ukucajte pristupni broj 495329.

 


 

Ključne cifre za finansijsku godinu 2013/2014 (na dan 30. jun 2014.)

 

 

Kaba 1

 

u milionima CHF

Dorma 1
 

u milionima EUR

Dorma+Kaba

pro-forma 1

u milionima CHF 2

Prodaja

1,003.5

1,010.3

2,241.7

Bruto profit

446.8

436.2

981.4

    Bruto marža

44.5%

43.2%

43.8%

EBITDA

155.3

120.2

302.6

    EBITDA marža

15.5%

11.9%

13.5%

EBIT

123.6

89.3

233.0

    EBIT marža

12.3%

8.8%

10.4%

Neto profit

84.6

71.6

172.4 3

Odnos kapitala

62.8%

52.1%

57.2%

 

1) Referentne cifre na osnovu IFRS

2) Srednji CHF/EUR kurs za finansijsku godinu 2013/2014: 1.225608

3) Pri čemu je 52.5% u vlasništvu Dorma+Kaba Holding akcionara

 

Kontakt za medije Dorma Grupe

Andreas Pic

Komunikacija Grupe

DORMA Holding GmbH & Co. KGaA

T: +49 (0) 2333 793 5660

F: +49 (0) 2333 795 21966

andreas.puetz@dorma.com

www.dorma.com

 

O kompaniji Dorma

Kompanija DORMA je globalni partner od poverenja za premijum pristupna rešenja i usluge koje omogućuju savremenu gradnju. Sa više od 100 godina tradicije, DORMA kao porodična kompanija se razvila, u smislu prihoda, u svetskog lidera što se tiče sistema za kontrolu vrata – od šarki, kvaka i mehaničkih sistema do automatskih sistema vrata i rešenja za vremensku i fizičku kontrolu pristupa. DORMA takođe u svojoj ponudi ima i sisteme horizontalnih kliznih zidova. Sa sedištem u Enepetalu, u Nemačkoj, radi na međunarodnoj sceni sa kompanijama u više od 50 država u svetu i zapošljava 7.200 radnika širom sveta.

 

O kompaniji Kaba
Sa svojim inovativnim proizvodima, sistemima i uslugama, globalno prisutna tehnološka grupa Kaba je vodeća kompanija koja pruža kvalitetna upravljačka rešenja, ključeve, cilindre, sisteme za kontrolu fizičkog pristupa, snimanje podataka kompanije i vremenskog okvira, kao i hotelske sisteme za kontrolu pristupa. Kompanija je lider na svetskom tržištu u oblasti brava visoke bezbednosti, blanko ključeva, kodiranih ključeva i mašina za proizvodnju ključeva. Grupa koja se nalazi na listi berze (KABN) zapošljava oko 9.000 ljudi u preko 60 zemalja. Sa tradicijom dugom preko 150 godina, Kaba je postavila trendove u bezbednosti i mnogim drugim aspektima – u funkcionalnosti, praktičnosti i dizajnu, uvek sa fokusom na optimalnoj vrednosti prema kupcima.  

 

Upozorenje

Podaci o pro-forma izveštaju u ovom saopštenju za javnost služi isključivo za ilustraciju i sadrži uprošćene pretpostavke. Može doći do efekta zaokruživanja. Prikazivanje finansijskih podataka je zasnovano na hipotetičkim poslovnim događajima i činjenicama i ne prikazuje stvarnu finansijsku, imovinsku i poslovnu situaciju kompanije Kaba. Imovina, finansije i prihodi kompanije Kaba u budućim finansijskim izveštajima i potvrdama mogu se značajno razlikovati od podataka navedenih u ovom tekstu. Razlog tome je niz faktora, kao što su, na primer, razvoj poslovanja, promene na tržištu-okolnosti,  kao i pravni i/ili ekonomski uslovi ili izmenjeni računovodstveni propisi.  

Podaci navedeni u ovom saopštenju sadrže izjave koje se odnose na budući period uključujući pored ostalog i izraze „verujem(o)“, „očekujem(o)“ ili slične izraze. Takve izjave su načinjene na osnovu pretpostavki i očekivanja za koje Kompanija veruje da su realna u datom trenutku, ali se mogu vremenom pokazati kao netačne. Ne treba se oslanjati na takve izjave jer su one, po svojoj prirodi, podložne uticaju poznatih i nepoznatih rizika, neočekivanih događaja i drugih faktora koji mogu dovesti do značajne razlike između budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka Kompanije ili Grupe od onih koji su prikazani ili izraženi navedenim izjavama. Takvi faktori, pored ostalog, uključuju i:

 • Opšte ekonomske uslove,
 • Konkurentnost ostalih kompanija,
 • Efekte i rizike novih tehnologija,
 • Stalne kapitalne potrebe Kompanije,
 • Finansijske troškove,
 • Odlaganja u integraciji kombinacije ili preuzimanja,
 • Promene operativnih troškova,
 • Variranje cena sirovina i valute,
 • Sposobnost Kompanije da angažuje i zadrži kvalifikovano osoblje,
 • Političke rizike u zemljama u kojima Kompanija posluje,
 • Izmene važećih zakona,
 • Realizaciju sinergija
 • I druge faktore navedene u ovom saopštenju.

Ukoliko jedan ili više ovih rizika, neočekivanih događaja i drugih faktora bude ostvareno, ili ukoliko navedene pretpostavke i očekivanja ne budu realizovana, stvarni rezultat može biti značajno drugačiji od najavljenog. U pogledu navedenih rizika, neočekivnaih događaja i drugih faktora, čitaocima preporučeno je da se ne oslanjaju na izjave o očekivanim rezultatima. Osim u slučaju kada je drugačije propisano zakonom ili regulativom, Kompanija odriče obavezu daljeg izveštavanja ili ažuriranja takvih izjava o očekivanim rezultatima i njihovog prilagođavanja novonastalim događajima i situacijama. Takođe, treba napomenuti da aktivnosti iz prošlosti nisu vodič ili pravilo za buduće radnje. Kao i da rezultati u međuvremenu nisu konačna naznaka krajnjih razultata. Lica koja smatraju neophodnim, mogu se obratiti nezavisnom savetniku.  

Ovo saopštenje ne predstavlja ponudu ili poziv za prodaju ili kupovinu hartija od vrednosti kompanije Kaba u bilo kojoj jurisdikciji.

Kaba®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca®, itd. su registrovani zaštitni znakovi kompanije Kaba Group.

Zbog ograničenja u nekim zemljama ili potreba tržišta, neki od proizvoda i sistema kompanije Kaba Group nisu dostupni na pojedinim tržištima.

 

nazad »
Preuzimanje slike
teaser_image