Dugotrajnost kompanije DORMA
 Dugotrajnost kompanije DORMA
 Dugotrajnost kompanije DORMA
 Dugotrajnost kompanije DORMA
 Dugotrajnost kompanije DORMA

Dugotrajnost kompanije DORMA

Ostale slike:

Naša posvećenost održive budućnosti

Zalažemo se za održivi razvoj kao jedan od poslovnih pravila. Cilj kompanije DORMA je da obezbedi uštedu energije i proizvodnju za očuvanje resursa, visoku stopu reciklaže i dugovečnost naših kvalitetnih proizvoda. Sa sveobuhvatnim savetima, inovativnim proizvodima i sposobnošću međunarodne usluge, u mogućnosti smo da doprinesemo energetskoj efikasnosti i da smanjimo troškove upravljanja koji potiču iz održivih koncepata izgradnje. Kroz naše angažovanje u nacionalnim organizacijama širom sveta, mi u kompaniji DORMA podržavamo ideju "World Green Building Council.".

Politika DORMA Grupacije

Mi obezbeđujemo usklađenost našim vrednostima, misijom, vizijom i strategijom kroz sprovođenje odgovarajućih sistema i povezanih procesa. Ovi sistemi upravljanja sadrže pravila za usaglašavanje sa zakonskim odredbama, usvojenim standardima, zahtevima korisnika i naše specifikacije kvaliteta, a takođe promovišu i brigu o očuvanju i zaštiti životne sredine i efikasno korišćenje sirovina, kao i proaktivan pristup zaštite zdravlja i bezbednosti.

Sa našim visoko kvalitetnim proizvodima i sveobuhvatnim savetima i podrškama, u mogućnosti smo da doprinesemo energetskoj efikasnosti i da smanjimo troškove upravljanja koji potiču iz održivih koncepata izgradnje

Zadovoljavamo uslove korisnika i zahteve kroz:

  • razvoj procesa i proizvoda sa efikasno korišćenim sredstvima, specifičnim aplikacijama, usklađenim proizvodnim rešenjima i razvoju procesa rada,

  • učešće u izradi tehničkih pravila i propisa,

  • pouzdan proizvodni proces poštiže se korišćenjem savremenih proizvodnih sistema, i
  • operacije snabdevanja na osnovu najnovijih logističkih koncepata.


Zajedno, ovi aspekti, aktivnosti i osobine daju ekonomski i ekološki pouzdana rešenja koja karakterišu najviši kvalitet.  Novi procesi i proizvodi su uvedeni na osnovu strogih kriterijuma koji kontrolišu kvalitet, ekološku prihvatljivost, energetsku efikasnost i zaštitu na radu.

Tragamo za otvorenom komunikacijom interesenata.

Mi analiziramo i ocenjujemo naše proizvode na osnovu njihove isplativosti, kvalitetu, ceni sirovina, kompatibilnosti životne sredine i potencijalna zagađenja, energetske efikasnosti i potrošnje, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, i zaštiti životne sredine u cilju postizanja kontinuiranog poboljšanja. Trudimo se da se naši poslovni partneri uključe u sve srodne poduhvate.

Sertifikati proizvoda

Environmental Product Declaration EPD Logo IBU

Environmental Product Declarations (EPD) su svetski prihvaćena eko-obeležja i zasnovana su na holističkoj proceni veka trajanja, prema ISO 14040/14044. Oni se koriste za kalkulaciju održivosti objekta. Čak i neki od DORMA proizvoda su obezbeđeni sa EPD, koje možete preuzeti ispod.

Preuzimanje DORMA proizvoda sa EPD

DORMA TS 93 (english)

DORMA BTS 80/ BTS 80 EMB/ RTS 80 EMB (english)
DORMA BTS 75 V/ RTS 87 (english)
DORMA RTS 85/ RTS 88/ BTS 84 (english)

DORMA ED 100/250 (english)

DORMA ES 200 (english)
DORMA ST Flex (english)
DORMA ST Flex Green (english)

DORMA Door Handles OGRO (english)
DORMA Door Handles Plus Series (english)
DORMA Window Handles OGRO (english)

DORMA MOVEO (english)
DORMA Variflex (english)
DORMA Varitrans (english)

Preuzimanje udruženja EPD

Door Closers (english)

Locking Cylinders (english)

Locks (english)

Preuzimanje sertifikata članice "Institut für Bauen und Umwelt (IBU)"

Membership certificate (english)

Sertifikat za izgradnju

Building Certificates

Značaj održivosti takođe ukazuje u kojoj meri organizacija širom sveta - kao što je World Green Building Council - podstiče izgradnju "zelenih" zgrada.

Kao član raznih organizacija i aktivan partner u istraživanju vodećih projekata, na primer, Fraunhofer-Institut (FutureLab) i University of Lucerne (iHomeLab), DORMA je uključena u budući rad u oba stambena ip oslovna građevinska sektora.

Međunarodni sistemi sertifikacije kao što su LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) čine održivost objekata transparentnim i merljivim. Oni pomažu klijentima da procene ekološku i ekonomsku karakteristiku njihove gradnje.

Neki od značajnih sertifikata su dostupni širom sveta.
Lista nije potpuna.


BREEAM, United Kingdom, since 1990
CASBEE, Japan, since 2001
DGNB, Deutschland, since 2008
Green Star, Australien, since 2003
HQE, Frankreich, since 2004
LEED, USA, since 2000


Preuzimanje sertifikata članice "Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)"


Membership Certificate (english)
 DGNB Logo

Sertifikat za upravljanje

Mnoge DORMA lokacije širom sveta imaju sertifikat prema važećim standardima. To su posebno ISO 9001 (Sistem upravljanja kvalitetom), ISO 14001 (Upravljanje zaštitom životne sredine), DIN / BS EN 16001 (Sistem upravljanja energijom) i OHSAS 18001 (Profesionalni sistem zdravlja i bezbednosti). Ispod možete preuzeti sve raspoložive sertifikate sortirane po standardu.

Download Certifications according to ISO 9001
Download Certifications according to ISO 14001
Download Certifications according to DIN EN 16001
Download Certifications according to BS EN 16001
Download Certifications according to OHSAS 18001

Aktivnosti DORMA Grupacije


Kliknite na odgovarajuću aktivnost kako bi dobili potrebne informacije.

Aktivnosti iz oblasti Amerika


Kliknite na odgovarajuću aktivnost kako bi dobili potrebne informacije.

Aktivnosti iz oblasti Nemačka


Kliknite na odgovarajuću aktivnost kako bi dobili potrebne informacije.