DORMA Fire električni prihvatnik

Električni prihvatnik za protivpožarna vrata sa nezavisno raspoređenom pozicijom (bez obzira na smer otvaranja)  je odobren za protivpožarnu primenu

Zahvaljujući odobrenju za protivpožarnu primenu i njenoj instalaciji na nezavisno raspoređenoj poziciji (bez obzira na smer otvaranja) električni prihvatnik Fire je pogodan za otključavanje protivpožarnih i protivdimnih vrata. Standardizovan asortiman proizvoda nudi pogodan model za Vaše individualno polje primene  - u renomiranom DORMA kvalietetu. Električni prihvatnici za protivpožarna vrata su dostupni za sve konvencionalne radne napone i pružaju veliki izbor dodataka.

Sigurna i pogodna kontrola pristupa

Fire električni prihvatnik pogodno otvara protivpožarna i protivdimna vrata i može da se koristi zajedno sa interfonima, sistemima za kontrolu pristupa i slično. Kako je sistem dostupan za sve konvencionalne operativne napone, veoma je koristan u slučajevima gde su podjednako važni kontrola pristupa, sigurnost i korisnička pogodnost.

Malo truda oko planiranja i montaže

Fire model simetričan oblik prihvatnika dozvoljava postavljanje na različitim mestima na vratima (jer ne zavisi od smera otvaranja vrata) i s toga smanjuje dnevno planiranje i instalacione radove. Zahvaljujući ujednačenim dimenzijama, laka konekcija sa svim konvencionalnim operativnim naponima i podesivim rezovima, sistem dozvoljava laku adaptaciju svim vrstama vrata i strukturalnim uslovima.

Prednost na univerzalnost

Zahvaljujući odobrenju za protivpožarnu primenu i njenoj instalaciji na nezavisno raspoređenoj poziciji (bez obzira na smer otvaranja) električni prihvatnik Fire je univerzalno kompatibilan sa različitim bravama i tipovima vrata. Zbog integrisane zaštite od preopterećenja, ne postoji rizik za povezane uređaje kao što je sistem za kontrolu pristupa. Kao dodatak, Fire električni prihvatnik je pogodan za vrata sa falcom kao i za vrata bez falca.

Verzije

Fire električni prihvatnici su dostupni u dizajnu osiguranom od kvara i kao 6-12 V DC, 12 V DC i 24 V DC verzijama za napajanje. Takođe, postoje varijante sa povratnim kontaktom, funkcijom zadržavanja, funkcijom otključavanja i pločicom za podešavanje jezička – Easy Adapt funkcija.

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

Fire

Technical leaflet

PDF
5.27 MB
05.2013 EN download
teaser_image