DORMA SVP 5000 brava na izlazu u slučaju opasnosti

Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa automatskim zaključavanjem

SVP brave automatski zaključavaju vrata nakon svakog zatvaranja – nudeći najvišu udobrnost i bezbednost. Automatska projekcija jezička od 20 mm osigurava da su vrata uvek zaključana u skladu sa zahtevima osiguranja imovine. Dodatna funkcija zaključavanja ako postoji pritisak na vratima povećava svoju sigurnost i pruža zaključavanje u dve tačke. U međuvremenu funkcija izlaza u slučaju opasnosti znači da vrata mogu da budu otvorena u bilo koje vreme u pravcu izlaza jednostavnim radom kvake. Mehaničko otvaranje spolja ostaje kao mogućnost u svakom trenutku pomoću ključa kako bi se otključao europrofil ili umetak okruglog cilindra.

Pogodna, sigurna i bezbedna

SVP 5000 brava na izlazima u slučaju opasnosti je posebno pogodna za vrata na stanovima ili kućam, kao i vrata na zgradama čiji status mora da se prati. Zahvaljujući funkciji izlaza u slučaju opasnosti, vrata mogu odmah da se otvore jednostavnim radom kvake, dok automatski mehanizam ponovnog zaključavanje osigurava ponovno zaključavanje brave kada se vrata zatvore.

Jednostavna ugradnja

Kako je brava čisto mehanička, nema uobičajenih ponekad komplikovanih radova sa kablovima koji su potrebni na vratima. Instalacija ili ugradnja je s toga naročito jednostavna – postojeća klinasta brava treba da se zanemi SVP 5000 jedinicom.

Operativna raznolikost

SVP brave su dostupne u različitim modelima pogodnim za drvena vrata koja se preklopno ili ravno zatvaraju i takođe za vrata sa uskim okvirom. One su takođe fleksibilneu pogledu njhove pozicije instalacije zahvaljujući nezavisnoj (univezalnoj) aktivacionoj rezi. Odobrene su kao brave na izlazima u sluačju opasnosti i za upotrebu na protivpožarnim i protivdimnim vratima.

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

SVP 5000

Technical leaflet

PDF
2.66 MB
11.2013 EN download
teaser_image