DORMA SVP 6000 brava na izlazu u slučaju opasnosti

Brava na izlazu u slučaju opasnosti sa eksternom kvakom kontrolisana mikro prekidačem koji aktivira elektromagnet

SVP brave automatski zaključavaju vrata nakon svakog zatvaranja – nudeći najvišu udobrnost i bezbednost. Automatska projekcija jezička od 20 mm osigurava da su vrata uvek zaključana u skladu sa zahtevima osiguranja imovine. Dodatna funkcija zaključavanja ako postoji pritisak na vratima povećava svoju sigurnost i pruža zaključavanje u dve tačke. U međuvremenu funkcija izlaza u slučaju opasnosti znači da vrata mogu da budu otvorena u bilo koje vreme u pravcu izlaza jednostavnim radom kvake. Mehaničko otvaranje spolja ostaje kao mogućnost u svakom trenutku pomoću ključa kako bi se otključao europrofil ili umetak okruglog cilindra.

Pogodna, sigurna i bezbedna

SVP 6000 brava na izlazima u slučaju opasnosti je posebno pogodna za ulaze ili spoljašnja vrata na koja se mora trajno pristupiti iznutra, ali može da se odobri i pristup spolja od strane ovalšćenog osoblja. Zahvaljujući funkciji izlaza u slučaju opasnosti, vrata mogu odmah da se otvore jednostavnim pritiskom kvake, dok automatski mehanizam osigurava ponovno zaključavanje brave kada se vrata zatvore.

Opseg funkcija za praćenje

Povratni kontakti brave omogućavaju rezi, jezičku, cilindru i kvaki da budu praćeni. Signalne funkcije SVP 6000 su posebno pogodne za praćenje i osiguravaju pogodan rad vrata na izlazima u slučaju opasnosti, ali mogu takođe da se koriste da pokrenu alarme ili za daljinsko praćenje.

Integracija kontrola pristupa

Zahvaljujući svojim eksternim elektromagnetnim kvakama, SVP 6000 nudi jednostavno rešenje za zadovoljavanje zahteva zaključavanja i osiguranja imovine i omogućava efikasan sistem kontrole pristupa. Eksterna kvaka može, na primer, da se aktivira pomoću signala pokrenutim čitačem kartice.

Operativna raznolikost

SVP brave su dostupne u različitim modelima pogodnim za drvena vrata koja se preklopno ili ravno zatvaraju i takođe za vrata sa uskim okvirom. One su takođe fleksibilneu pogledu njhove pozicije instalacije zahvaljujući nezavisnoj (univezalnoj) aktivacionoj rezi. Odobrene su kao brave na izlazima u sluačju opasnosti i za upotrebu na protivpožarnim i protivdimnim vratima.

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

SVP 6000

Technical leaflet

PDF
2.66 MB
11.2013 EN download
teaser_image