This is an image of the DORMA product section Dividing.

Pregradni sistemi

Od pojedinačnih kancelarija do sala za sastanke. Sistematski pristup planiranju prostora.

Više fleksibilnosti. Više transparentnosti. Ovi zahtevi se primenjuju u širokom spektru pregradnih sistema za prostorije poput kliznih staklenih zidova i pokretnih pregradnih panela. Prilagođeno vašim pojedinačnim zahtevima.

teaser_image