Automatska klizna i specijalna vrata

Inovativna rešenja za kontrolu pristupa koja pokazuju kako se ulazi mogu pouzdano otvarati i zatvarati, energetski efikasno omogućavajući pristup bez ikakvih prepreka. Jedan od primera su ST FLEX Green klizna vrata za uštedu energije, koja kombinuju minimalnu širinu profila vrata sa efektivnom toplotnom izolacijom – u skladu sa nemačkim pravilnikom o uštedi energije EnEV 2009 i Deklaracijom o ekološkim proizvodima (EPD).

  • ST FLEX

   Sistem automatskih kliznih vrata sa tankim okvirnim profilima (G)

  • Atraktivne staklene površine zahvaljujući tankim okvirima
  • Velika stabilnost i čvrstina gornjeg dela
  • Niska k-vrednost okvira zahvaljujući dvostrukom zastakljivanju
  • Odlične izolacione karakteristike postiže pomoću preklapanja gornje i donje zaptivke
  • Veoma fleksibilna i prilagodljiva zahtevima projekta
  This is an image of the DORMA ST FLEX sliding door.

  ST FLEX

  Sistem automatskih kliznih vrata sa tankim okvirnim profilima (G)

  • ST MANET

   Automatska klizna vrata sa kaljenim staklenim panelima i nosačima od nerđajućeg čelika (bez okvirnih profila)

  • Visoko kvalitetni držači sa jednom tačkom kačenja napravljeni od nerđajućeg čelika
  • Vrata su bez profila za maksimalnu transparentnost
  • Izvanredan unutrašnji dizajn
  • Pogodna za sisteme vrata sa i bez bočnog stakla i nadsvetla
  This is an image of the DORMA sliding door ST MANET.

  ST MANET

  Automatska klizna vrata sa kaljenim staklenim panelima i nosačima od nerđajućeg čelika (bez okvirnih profila)

  • RST G

   Vrata za uštedu prostora (klizna dvosmerna vrata) sa profilima uskih okvira (G)

  • Sistem pruža maksimalnu širinu prolaza u vezi sa minimalnom širinom vrata
  • Kombinovani obrtni i klizni pokreti vrata zahvetaju malo prostora
  • Okviri tankih profila pretvaraju vrata u mirno i prostrano ulazno rešenje
  • Operator može da se instalira ispod ili ispred gornje grede
  This is an image of the DORMA space saver door RST.

  RST G

  Vrata za uštedu prostora (klizna dvosmerna vrata) sa profilima uskih okvira (G)

  • ST PURE

   Automatska klizna vrata od kaljenog stakla I nosačima od nerđajućeg čelika (bez okvirnih profila)

    

  • Ojačane staklene pregrade bez profilnih okvira
  • Posebno pogodna za primene u unutrašnjosti
  • Dostupne sa ili bez bočnih stakala ili nadsvetla
  • Neupadljivi držači vrata
  This is an image of the DORMA sliding door ST PURE.

  ST PURE

  Automatska klizna vrata od kaljenog stakla I nosačima od nerđajućeg čelika (bez okvirnih profila)

   

  • FFT

   Automatska harmonika vrata dvostruko sklopiva uokvirena tankim profilima (G)

  • Dvostruko sklapanje krila zauzima minimalan prostor u otvorenom položaju
  • Tanki profili omogućavaju korišćenje velikih površina stakla
  • Precizno praćenje snage
  • Verzije sa ili bez ugrađenih podnih šina za navođenje
  • DIN 18650
  This is a product image of the DORMA folding door FFT.

  FFT

  Automatska harmonika vrata dvostruko sklopiva uokvirena tankim profilima (G)

  • ST FLEX Green

   Klizna vrata za uštedu energije

  • U skladu sa najnovijim nemačkim regulativama za energetsku efikasnost
  • Unapređena održivost životne sredine
  • Toplotna izolacija
  • Izuzetno čvrsta konstrukcija
  This is an image of the DORMA ST FLEX Green sliding door.

  ST FLEX Green

  Klizna vrata za uštedu energije

  • ST FLEX Secure

   Klizna vrata sa zaštitom od provale

  • Maksimalna sigurnost
  • Zaštita od provalnika i vandalizma
  • Bez vidljivih barijera
  • Zaštita od provale
  This is a product image of the DORMA sliding door ST FLEX SECURE.

  ST FLEX Secure

  Klizna vrata sa zaštitom od provale

  • TST FLEX

   Automatski teleskopski sistem kliznih vrata sa tankim okvirnim profilima (G)

  • Teleskopski mehanizam pravi veću širinu prolaza sa istom širinom operatera
  • Tanak FLEX prolfilni sistem za transparentne ulaze
  • Pogodan za dvostruko staklo od 22 mm
  • Bočna ivica koja se zatvara ima gumeni sigurnosni profil
  • Niska k-vrednost okvira zahvaljujući dvostrukom zastakljivanju
  • Odlične izolacione karakteristike postiže se pomoću bočnih, kao i gornjih i donjih zaptivača
  This is an image of the DORMA telescope sliding door TST.

  TST FLEX

  Automatski teleskopski sistem kliznih vrata sa tankim okvirnim profilima (G)

  • ST R

   Sistem automatskih kliznih vrata sa standardnim okvirnim profilima (R)

  • Veći poprečni presek sistema za maksimalnu stabilnost
  • Dostupna sa jednostrukim kaljenim staklom ili dvostrukim staklom
  • Veoma preporučljiva za vrata velikih dimenzija
  • Potpuno integrisani elementi zaključavanja i podne instalacije
  • Zaštita od promaje, pomoću preklapanja zaptivki
  • Izdržljivi i pouzdani okviri za zaštitu staklenih panela
  This is an image of the DORMA sliding door ST R.

  ST R

  Sistem automatskih kliznih vrata sa standardnim okvirnim profilima (R)

  • ST R-Thermo

   Sistem automatskih kliznih vrata sa izdržljivim okvirnim profilima termalnog prekida

  • Izdržljiv okvir napravljen od profila termalnog prekida
  • Visok nivo otpornosti na uvijanje
  • Dobre karakteristike izolacije
  • Zaštita od promaje, pomoću preklapanja zaptivki
  • Široka baza profila štiti od oštećenja stakla
  This is a product image of the DORMA sliding door ST R Thermo in use.

  ST R-Thermo

  Sistem automatskih kliznih vrata sa izdržljivim okvirnim profilima termalnog prekida

  • SST R

   Klizna vrata sa ramovima od standardnih profila (R), dizajniranih da se otvore spolja u trenutku evakuacije

  • Šarke za otvaranje vrata u slučaju opasnosti formiraju evakuacioni put širine jednakim kao i ukupna širina prolaza
  • Odobrena upotreba za izlaze u slučaju opasnosti
  • U automatskom modu imaju istu funkciju kao standardna klizna vrata
  • Sistem standardnog okvirnog sistema (R) je izuzetno jak i stabilan
  • Za primenu na unutrašnjim i spoljašnjim vratima
  This is an image of the DORMA sliding door SST.

  SST R

  Klizna vrata sa ramovima od standardnih profila (R), dizajniranih da se otvore spolja u trenutku evakuacije

  • TST R

   Automatski teleskopski sistem kliznih vrata sa standardnim okvirnim profilima (R)

  • Izdržljiv profilni sistem za maksimalnu stabilnost
  • Teleskopska tehnologija vrata za smanjenje potreba bočnog prostora
  • Verzije sa ili bez bočnog stakla
  • Sa ili bez integrisanih podnih šina
  • Izgled profila sistema odgovara onima koji imaju ST R klizna vrata
  This is an image of the DORMA sliding door TST R.

  TST R

  Automatski teleskopski sistem kliznih vrata sa standardnim okvirnim profilima (R)

  • RST R

   Vrata za uštedu prostora (klizna dvosmerna vrata) sa profilima standardnih okvira (R)

  • Prolaz je širok skoro kao i cela vrata
  • Minimalni zahtevi prostora za vrata zahvaljujući obrtnim i kliznim pokretima
  • Jak okvirni profil (R) sa ojačanim kaljenim staklom ili dvostrukim staklom
  • Operater može da se instalira ispod ili ispred gornje grede
  • Vrsta vrata je testirana u skladu sa DIN 18650
  This is a product image of the DORMA space saving door RST R.

  RST R

  Vrata za uštedu prostora (klizna dvosmerna vrata) sa profilima standardnih okvira (R)

  • SST G

   Klizna vrata sa ramovima od tankih profila (G), namenjena za otvaranje u trenutku evakuacije

  • Šarke za otvaranje vrata u slučaju opasnosti formiraju evakuacioni put širine jednakim kao i ukupna širina prolaza
  • Odobrena upotreba za izlaze u slučaju opasnosti
  • U automatskom modu imaju istu funkciju kao standardna klizna vrata
  • Tokom leta, veliki otvor može da se koristi za provetravanje zgrade
  • Za primenu na unutrašnjim i spoljašnjim vratima
  This is an image of the DORMA sliding door SST G.

  SST G

  Klizna vrata sa ramovima od tankih profila (G), namenjena za otvaranje u trenutku evakuacije

teaser_image