• Environmental Product Declaration (EPD)

DORMA ST FLEX sistem kliznih vrata

Sistem automatskih kliznih vrata sa tankim okvirnim profilima (G)

Zahvaljujući svojim uskim profilima, FLEX sistem dozvoljava veliki prodor svetlosti. Nudeći veliku udobnost korisnicima i laku pristupnost, DORMA ST FLEX stvara prijatnu atmosferu. U vezi sa ostalim vratima iz FLEX porodice (FLEX Green i FLEX SECURE), sistem može da se koristi za kreiranje harmoničnog rasporeda prostorija.

Savršeno rešenje za sofisticirane projekte

Smanjena širina profila čine ST FLEX automatska klizna vrata univerzalnim. Sa svojim različitim dizajnom, ona su svaršeno rešenje za sofisticirane projekte. Teleskopska klizna vrata sa istim profilom su takođe dostupna.

Testiran kvalitet

Sistem može da se opremi kaljenim staklom ili dvostrukim staklom. Profilni sistem je testiran na minimalni vek trajanja od 1 miliona ciklusa i odobren za primenu na izlazima za spasavanje i u sluačju opasnosti u skladu sa DIN 18650 i nemačkom uputstvu za ugradnju automatskih kliznih vrata na izlazima u slučaju opasnosti (AutSchR).

Pogodnosti za arhitektu
  • Sistem pruža prelepu staklenu površinu zahvaljujući tankim okvirima
  • Veoma je fleksibilan i može da se napravi prema zahtevima sofisticiranih projekata

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

ST-FLEX

Technical leaflet

PDF
4.29 MB
01.2009 EN download
teaser_image