DORMA ST R sistem kliznih vrata

Sistem automatskih kliznih vrata sa standardnim okvirnim profilima (R)

ST R klizna vrata su veoma izdržljiva i prilagodljiva. Sa svojim prepoznatljivim izgledom izdržljivi profili podnose napor svakodnevnog korišćenja. Sistem je takođe dostupan kao teleskopska klizna vrata (TST R verzija).

Izdržljivi okviri

Izdržljivi okviri ST R kliznih vrata pružaju visok nivo otpornosti na uvijanje. Teleskopska klizna vrata sa istim profilom su takođe dostupna (TST R).

Za upotrebu na izlazima u slučaju opasnosti

Sistem može da se opremi kaljenim staklom ili dvostrukim staklom. Profilni sistem je testiran na minimalni vek trajanja od 1 miliona ciklusa i odobren za primenu na izlazima za spasavanje i u sluačju opasnosti u skladu sa DIN 18650 i nemačkim uputstvu za ugradnju automatskih kliznih vrata na izlazima u slučaju opasnosti (AutSchR).

Pogodnosti za arhitekte
  • Ovaj jak i prilagodljiv sistem kliznih vrata za svakodnevnu upotrebu je takođe pogodan za upotrebu na izlazim u sluačju opasnosti

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

ST-R

Technical leaflet

PDF
4.29 MB
01.2009 EN download
teaser_image