Kružna (rotirajuća) vrata

Objekti sa velikim brojem posetilaca zahtevaju rešenja koja osiguravaju da su ulazi bezbedni, sigurni i laki za korišćenje. Odgovor je: Rotirajuća i zakrivljena klizna vrata DORMA. Inteligentna integrisana rešenja koja su dizajnirana sa osvrtom na efikasan rad. Između ostalog, njihov vizuelni izgled takođe omogućava kreativno izražavanje u dizajnu fasade.

  • KTC-3 / KTC-4

   Kružna vrata za primenu pri čestoj upotrebi

  • Izvrsna korisnička pogodnost
  • Optimalna efikasnost torškova
  • Instalacija i puštanje u rad bez problema
  • Prilagođavanje bez problema individualnim zahtevima
  • Optimizacija energetske ravnoteže zgrade
  This is an image of the DORMA revolving door KTC 3 and KTC 4.

  KTC-3 / KTC-4

  Kružna vrata za primenu pri čestoj upotrebi

  • KTV-3 / KTV-4

   Kružna vrata koja kombinuju pogodnosti elegancije i funkcionalnosti

  • Trokrilni ili četvorokrilni dizajn
  • Za rad u ručom režimu (KTV/M)
  • Sa automatskim pozicioniranjem (KTV/P)
  • Sa Servomatic (KTV/S)
  • Za rad u automatskom režimu (KTV/A)
  This is a product image of the DORMA revolving door KTV 3 and KTV 4.

  KTV-3 / KTV-4

  Kružna vrata koja kombinuju pogodnosti elegancije i funkcionalnosti

  • KTV SECURE

   Savremena kružna vrata – fleksibilan i kompletan sistem

  • Sistemi kontrole pristupa za poboljšanu sigurnost
  • Rad motora sa niskom potrošnjom energije
  • Ubedljiva tehnologija za pouzdanu kontrola pristupa
  • Daljinsko praćenje preko opcionog GSM modula
  • Dostupna u trokrilnoj i četvorokrilnoj verziji
  This is a product image of the DORMA reovoling door KTV Secure.

  KTV SECURE

  Savremena kružna vrata – fleksibilan i kompletan sistem

  • KTC-2

   Kružna vrata dvokrilnog dizajna– Sofisticirani ulazni sistem koji nudi i sigurnost i lak pristup

  • Prostran ulaz
  • Pogodan za potrebe osoba sa invaliditetom
  • Integrisani noćni štit
  • Opcione vitrine koje pružaju mesto za reklame
  • Pogodna za primenu na izlazima u slučajevima evakuacije
  • Najviši sigurnosni standardi
  This is an image of a DORMA revolving door KTC 2 with integrated automatic sliding door.

  KTC-2

  Kružna vrata dvokrilnog dizajna– Sofisticirani ulazni sistem koji nudi i sigurnost i lak pristup

  • KTV-ATRIUM

   Kružna vrata potpuno staklenog dizajna, kombinuju eleganciju i funkcionalnost

  • Trokrilni i četvorokrilni dizajn
  • Stakleni pregradni zidovi ili sa metalnim panelima
  • Za rad u ručom režimu (KTV/M)
  • Dodatni noćni štitovi (na zahtev)
  • Za rad u automatskom režimu (KTV/A)
  This is an image of the DORMA revolving door KTV ATRIUM.

  KTV-ATRIUM

  Kružna vrata potpuno staklenog dizajna, kombinuju eleganciju i funkcionalnost

teaser_image