DORMA ED 200 operator za dvosmerna vrata

Elektrohidraulični operator za dvosmerna vrata

Kao snažan automatski hidraulični operator za dvosmerna vrata, DORMA ED 200 je pogodan i za standardna, i za velika i teška vrata. Može da se prilagodi velikom spektru primene, može se prilagoditi različitim zahtevima instalacije i nudi veliki broj funkcija u zavisnosti od okruženja.

Funkcija stalno otvorenih vrata

Kada se aktivira funkcija stalno otvorenih vrata, vrata se drže otvorenim pomoću magnetnog ventila na način koji osigurava stabilnost kao i tišinu pri radu.

Pogodan za protivpožarna i protivdimna vrata

DORMA ED 200 – dostupan u veličini EN 7 – je takođe pogodan za protivpožarna i protivdimna vrata, čak i sa funkcijom stalno otvorenih vrata. Dvokrilna vrata se takođe mogu opremiti sa integrisanim koordinatorom vrata (ED 200 ESR) koji se montira ispod dekorativnog poklopca.

Katarkeristike i prednosti
  • Dve varijante (EN 4–6, EN 7), da odgovaraju svim zahtevima
  • Jedna verzija za otvaranje vrata u oba smera (levoruk / dešnjak) i pozicije postavljanja (šarka sa strane povlačenja vrata / šarka sa strane guranja vrata)
  • Brza i jednostavna montaža, zahvaljujući dva pomoćna šrafa i povezanim kablovima
  • Pouzdana funkcija čak i u slučaju velike frekventnosti i ulaza izloženim surovim vremenskim uslovima
  • Optimalna prilagodljivost individualnim zahtevima – npr.: u bolnicama, domovima za starije osobe, ustanovama osobe sa invaliditetom, restorane, zaštićene oblasti i laboratorije
  • Brojne kontrolne opcije
  • Integrisani koordinator vrata za dvokrilna vrata
  • Pogodan za konekciju infracrvenih sigurnosnih senzora

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

ED 200

Technical leaflet

PDF
2.63 MB
06.2009 EN download
teaser_image