• Environmental Product Declaration (EPD)

DORMA ED 250 operator za dvosmerna vrata

Operator za dvosmerna vrata u modularnom dizajnu sa maksimalnom širinom od 1600mm i težinom do 250kg

Sa ED 250 operatorom za dvosmerna vrata, DORMA nudi elektromehanički operator za različita polja primene. Operator može da se instalira kao verzija na guranje sa standardnim ramenom ili kao verzija na povlačenje sa kliznim kanalom.

Različit funkcionalni opseg

Pored proširenog poklopca, DORMA takođe obezbeđuje jednostavnu instalaciju integrisanog koordinatora za dvokrilna vrata. Uz pomoć DORMA „Upgrade“ kartice, funckionalni opseg sistema se može prilagoditi različitim verzijama vrata. Veliki opseg integrisanih funkcija dodatno obezbeđuje da većina mogućih primena može biti realizovana

Režim “zatvarač vrata” i “automatski” režim

Korisnici mogu da biraju između dva režima: „zatvarač vrata“ i „automatski“. Dok je podešen na režim „zatvarača vrata“, operator za dvosmerna vrata ED 250 je optimizovan za manuelni rad. Sa svojom opcionom funkcijom „Power Assist“, režim „zatvarač vrata“ se savršeno uklapa za vrata koja se otvaraju uglavnom ručno, ali je potrebno da se uvede opcija automatskog zatvaranja vrata. „Automatski“ režim je posebno pogodan za automatski pristup koji se otvara sa detektorom pokreta ili aktiviranjem pritiskom na taster.

Kontrola na opterećenje od vetra

ED 250 operator za dvosmerna vrata je posebno pogodan za spoljašnja vrata koja su izložena različitim opterećenjima vetra, i za unutrašnja vrata koja razdvajaju prostorije u kojima je rezličiti atmosferski pritisak. Dok je sistem u automatskom režimu, uređaj za kontrolu brzine udara vetra prati kretanje vrata i održava ih konstantno na podešenim vrednostima.

Unapređena funkcija “Power Assist”

Funkcija za poboljšanje kretanja operatora ED 250 za dvosmerna vrata se može aktivirati dok je jedinica u režimu „zatvarača vrata“. Čim korisnik pokrene otvaranje vrata od nekoliko stepeni, servo funkcija se aktivira i podržava sprovođenje otvaranja vrata. 

Pogodnosti
  • Fleksibilna konfiguracija: Korisnici jedino plaćaju funkcije koje su im zaista potrebne
  • Jenostavna instalacija i transport zahvaljujući smanjenoj težini sistema
  • Nizak nivo buke pri radu zahvaljujući višestepenom zupčaniku
  • Elegantan vizuelni izgled: DORMA Contur dizaj pruža operatoru visinu od samo 70 mm
  • Različite funkcije uključene u standardnu opremu
Polje primene
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Verzije, povlačenja sa kliznim kanalom i verzija guranja sa stadardnim ramenom, su pogodne za upotrebu na protivpožarnim i protivdimnim vratima
  • Zahvaljujući svojim verzijama niske i visoke energije, sistem je pogodan za automatizaciju retko frekventnih i vrlo frekventnih unutrašnjih i spoljašnjih vrata.
  • Visoki obrtni momenat za potpuno automatska vrata sa radarom koji se aktivira na pokret

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

ED 250

Technical leaflet

PDF
2.40 MB
07.2014 EN download
teaser_image