DORMA CS 80 MAGNEO operator kliznih vrata

Operator automatskih kliznih vrata bez premca

Mehanizam za automatsko otvaranje i zatvaranje kliznih vrata CS 80 MAGNEO karakteriše neverovatnu udobnost i jedinstveni princip rada. Vrata pokreće elektromagnetni talas i linearni DC motor. CS 80 MAGNEO s toga nudi dvostruke prednosti, skoro nečujnog rada i vrhunsku pouzdanost.

Fleksibilno i univerzalno rešenje

Zbog fleksibilnosti novog sistema, CS 80 MAGNEO nudi široko polje primene. Operator kliznih vrata je univerzalan jer je pogodan za montažu: u zid (koridor) ili na zid (površina), na raspolaganju su obe opcije.

Jednostavna instalacija i lak rad

Za profesionalce i osobe sa normalnim veštinama, CS 80 MAGNEO je lak za instalaciju i rad. Operator automatskih kliznih vrata nudi sve bitne standardne funkcije i različite specijalne funckije za vašu pogodnost.

Modularni sistem

CS 80 MAGNEO je modularni sistem koji se sastoji od kompleta vrata, poklopca i spojnica operatora CS 80 MAGNEO sa dodacima. Sistem dozvoljava bilo kojim vratima da budu konfigurisana kao automatska klizna vrata.

Testiran na kvalitet

Sistem je testiran sa minimalnim vekom trajanje od 1 miliona ciklusa i odobren je za primenu na izlaze u slučaju opasnsti u skladu sa DIN 18650 i nemačkim smernicama za automatska klizna vrata na izlazima u slučaju opasnosti (AutSchR).

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

CS 80 MAGNEO

Technical leaflet

PDF
2.19 MB
01.2012 EN download
teaser_image