Zatvarači vrata

Bez obzira da li su u pitanju privatne kuće ili moderan kancelarijski prostor, zatvarači vrata DORMA su inteligentna, integrisana rešenja za kontrolu pristupa koja kombinuju konzistentnost, lakoću upotrebe, dizajn i visok kvalitet. Široki portfolio proizvoda zadovoljava širok spektar funkcionalnih zahteva pa prema tome nudi rešenje za gotovo svaku pojedinačnu situaciju u vezi vrata.

  • TS Compakt

   Idealno isplativo rešenje za standardna vrata

  • Sila zatvaranja, podesiv 2/3/4
  • Podesiva brzina zatvaranja
  • Za standardna vrata =1100 mm
  • Nezavisan
  • Opcioni mehanizam da drži vrata u otvorenompoložaju
  This is an image of the DORMA TS Compakt door closer.

  TS Compakt

  Idealno isplativo rešenje za standardna vrata

  • TS 83

   Zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza i "pametnim" zaustavljanjem

  • Savršeno rešenje za skoro svaku primenu
  • Širine vrata do 1400 mm / 1600 mm
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Jednostavna instalacija
  • Anti-korozivna zaštita
  This is an image of the DORMA TS 83 door closer with scissor arm.

  TS 83

  Zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza i "pametnim" zaustavljanjem

  • ITS 96

   Sakriven zatvarač vrata sa hidrauličnom tehnologijom zatvaranja

  • Sakrivena instalacija
  • Debljina krila vrata ≥ 40 mm
  • Obložena granica zadržavanja
  • Opcija da vrata ostanu otvorena
  • Podesiv rad reze
  • Zaštita protiv kvarenja
  This is an image of the DORMA ITS 96 concealed door closer.

  ITS 96

  Sakriven zatvarač vrata sa hidrauličnom tehnologijom zatvaranja

  • TS 72

   Hidraulični zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza

  • Jedan model za sva standardna vrata
  • Širina vrata do 1100 mm
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Odličan odnos kvalitet - cena
  • Kompaktna konstrukcija sa dugotrajnim dizajnom
  This is a product image of the DORMA TS 72 door closer.

  TS 72

  Hidraulični zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza

  • BTS 84

   Podni automat za dvosmerno otvaranje vrata

  • Sakrivena instalacija u podu
  • Specijalni plitki dizajn
  • Laka instalacija
  • Opcioni mehanizam da drži vrata u otvorenompoložaju, po izboru kupca
  This id a product picture of the DORMA floor spring BTS 84.

  BTS 84

  Podni automat za dvosmerno otvaranje vrata

  • TS 90 Impulse

   Osnovni klizni zatvarač vrata sa hidrauličnom „cam-action“ tehnologijom

  • Odlična cena i napredan dizajn
  • Širine vrata do 1100 mm
  • Za jednokrilna vrata
  • Laka instalacija
  • Dugotrajnost
  • Sertifikovan u skladu ISO 9001
  This is an image of the DORMA TS90 basic slide channel door closer with cam action technology.

  TS 90 Impulse

  Osnovni klizni zatvarač vrata sa hidrauličnom „cam-action“ tehnologijom

  • TS Profil

   DORMA TS Profil – Idealno rešenje za standardna vrata

  • Podesiva sila zatvaranja odgovara jačini EN 2, 3, 4
  • Za protivpožarna i protivdimna vrata
  • Nezavisan
  • Brzina zatvaranja podesiva na 2 odvojena ventila
  • Zatvarač vrata testiran prema EN 1154
  This is an image of the DORMA TS Profil door closer.

  TS Profil

  DORMA TS Profil – Idealno rešenje za standardna vrata

  • TS 92/91

   Hidraulični zatvarači vrata sa kliznim kanalom

  • Posebno za upotrebu u enterijeru
  • Širine vrata do 950 mm (TS 91) / 1100 mm (TS 92)
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Laka instalacija
  • Brzo podesiv
  This is an image of the DORMA TS 92 door closer with slide channel.

  TS 92/91

  Hidraulični zatvarači vrata sa kliznim kanalom

  • TS 73 V

   Zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza i "pametnim" zaustavljanjem

  • Jedan model za sve primene
  • Širinа vrata do 1100 mm
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Brza i laka instalacija
  • Anti-korozivna zaštita za prostorije sa visokim nivoom vlage u vazduhu
  This is an image of the TS 73 V door closer with scissor arm.

  TS 73 V

  Zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza i "pametnim" zaustavljanjem

  • TS 93 System

   Zatvarač vrata sa kliznim kanalom

  • Savršeno rešenje za sve primene
  • Širina vrata do 1250 mm / 1600 mm
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Pogodna za sve fiksne pozicije
  • Modularni sistem
  This is an image of the DORMA TS 93 door closer with slide channel.

  TS 93 System

  Zatvarač vrata sa kliznim kanalom

  • BTS 80 System

   Podni automat za jednokrilna i dvokrilna vrata

  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Sakrivena montaža
  • Tri varijante modela
  • Pogodan za vrata do 300 kg
  This is a product image of the DORMA BTS 80 System floor spring.

  BTS 80 System

  Podni automat za jednokrilna i dvokrilna vrata

  • TS 71

   Hidraulični zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza

  • Jeftino rešenje za standardna vrata
  • Širina vrata do 1100 mm
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Laka i brza instalacija
  • Kompaktna konstrukcija sa klasičnim dizajnom
  This is an image of the DORMA TS 72 / TS 71 Door closer with scissor arm.

  TS 71

  Hidraulični zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza

  • ITS 96 FL

   Sakriveni zatvarač vrata slobodnog obrta sa hidrauličnim mehanizmom za primenu na izlaze u slučaju opasnosti

  • Sakrivena instalacija
  • Debljina krila vrata ≥ 50 mm
  • Obložena granica zadržavanja
  • Opcija da vrata ostanu otvorena sa funkcijom slobodnog obrta
  • Podesiv rad reze
  • Zaštita protiv kvarenja
  This is a porduct image of the DORMA door closer ITS 96 FL.

  ITS 96 FL

  Sakriveni zatvarač vrata slobodnog obrta sa hidrauličnim mehanizmom za primenu na izlaze u slučaju opasnosti

  • BTS 75 V

   Univerzalni podni automat

  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Univerzalni opseg primene
  • Sakrivena instalacija u podu
  • Maksimalna lakoća upotrebe
  This is a product image of the DORMA Floor Spring BTS 75 V.

  BTS 75 V

  Univerzalni podni automat

  • TS 99

   Zatvarač vrata sa kliznim kanalom za dvosmerna vrata

  • Funkcija dvosmernog otvaranja vrata iz ugla otvaranja >0°
  • Širine vrata do 1100 mm
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Pogodan za objekte sa pristupom bez barijera
  • Upotreba sa maksimalnim stepenom bezbednosti
  This is an image of the DORMA TS 99 door closer with slide channel.

  TS 99

  Zatvarač vrata sa kliznim kanalom za dvosmerna vrata

  • TS 97

   Hidraulični sistem zatvaranja vrata sa kliznim kanalom

  • Kompaktne dimenzije
  • Širine vrata do 1100 mm
  • Za jednokrilna vrata
  • Brza i laka instalacija
  • Jednake dužine tela i kliznig kanala
  • Sertifikovana proizvodnja u skladu sa ISO 9001
  This is an image of the DORMA TS 97 door closer with slide channel.

  TS 97

  Hidraulični sistem zatvaranja vrata sa kliznim kanalom

  • RTS 85

   Zatvarač vrata sakriven u nadvratniku

  • Zatvarač vrata sakriven u okviru vrata
  • Širina vrata do 950 mm / 1100 mm / 1250 mm
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Jedno telo zatvarača za sve vrste instalacije
  • Širok spektar dodataka za skoro svaku konfiguraciju
  This is an image of the DORMA RTS 85 transom closer.

  RTS 85

  Zatvarač vrata sakriven u nadvratniku

  • TS 73 EMF

   Zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza i jedinicom za držanje vrata otvorenim

  • Dokazano rešenje nudi kontrolisano držanje vrata otvorenim
  • Širina vrata do 1100 / 1250 / 1400 mm
  • Za jednokrilna i dvokrilna vrata
  • Laka instalacija
  • Širok spektar primena
  This is an image of the DORMA TS 73 EMF door closer.

  TS 73 EMF

  Zatvarač vrata sa ramenom u obliku makaza i jedinicom za držanje vrata otvorenim

teaser_image