• German Design Award Special Mention 2014
  • Iconic Awards 2013 Products Winner
  • iF Design Award 2014

DORMA ITS 96 FL zatvarač vrata

Sakriveni zatvarač vrata slobodnog obrta sa hidrauličnim mehanizmom za primenu na izlaze u slučaju opasnosti

Prateći dalji razvoj ITS 96 sistema kako bi se napravio ITS 96 FL, iste prednosti su sada upotpunjene sa funcijom slobodnog obrta za protivpožarna i protivdimna vrata sa širinom prolaza do 1400 mm i težinom od 180 kg. Ova poboljšana pogodnost takođe doprinosi pružanju pristupa u zgradu bez barijera.

Sa funkcijom slobodnog obrta

ITS 96 FL (sprava za držanje vrata otvorenim sa funkcijom slobodnog obrta) se idealno kombinuje sa postojećim kliznim kanalima i dodacima opšte dostupnim za ITS 96, što znači da se postojeći portfolio dodataka može koristiti bez promene. Polje primene za ovaj model se širi do zatvaranja vrata za varu i dim i takođe opšta vrata u starijim domovima, centrima za hendikepirane i bolnicama.

Pogodnosti za trgovinu/distributera

ITS 96 FL zatvarač vrata ima male troškove inventara i smanjene potrebe skladištenja zahvaljujući aerodinamičnom modularnom sistemu i odvojenom pakovanju tela zatvarača i elemenata za klizne kanale.

ITS 96 i ITS 96 FL koriste iste klizne kanale i dodatke

Pogodnosti za instalatera/fabrikatora
  • Sistem koji se otvara sa obe strane
  • Pored dužine, dimenzije instalaija ITS 96 EN 3-6 I ITS 96 FL EN 3-6 su identične
  • Lako podešavanje jačine zatvaranja, brzine zatvaranja i rada reze nakon postavljanja vrata
Pogodnosti za arhitektu/specifikatora
  • Besprekoran izgled prestižnih vrata zahvaljujući sakrivenoj instalaciji
  • U sklasu sa statutornim potrebama za izgradnju bez prepreka
  • Univerzalno pogodan za jednokrilna i dvokrilna vrata
Pogodnosti za korisnika
  • Optimalna zaštita protiv vandalizma zahvaljujući sakrivenoj instalaciji
  • Funkcija slobodnog obrta iz ugla vrata od >0°,  rezultuje u virtuelno otpornom slobodnom otvaranju vrata u primenama koje zahtevaju pasivnu zaštitu od požara

Technical Leaflet [1]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

ITS 96 _ITS 96 FL

Technical leaflet

PDF
7.16 MB
10.2012 EN download

Instructions/Manuals [2]

Proizvod Description Format/Veličina Datum Jezik  

ITS 96 FL

ITS 96 / ITS 96 FL N20 Mounting Instruction

PDF
618.45 KB
04.2012 INT download

ITS 96 FL

ITS 96 / ITS 96 FL N20 Mounting Instruction (Text)

PDF
447.69 KB
04.2012 INT download
teaser_image