Offentliga byggnader

Offentliga byggnader

Andra praktikfall 

Offentliga byggnader

Offentliga byggnader

Offentliga lokaler kräver en passerkontroll som är estetiskt tilltalande, men som samtidigt klarar av att hantera de stora mängder besökare som passerar genom entréerna och byggnaderna. DORMAs sortiment av produkter för dörrstyrning och säkerhet gör det enklare att skapa bra offentliga byggnader.

 • mer » Bibliotheca Alexandrina - Alexandria (EGY)

  Kulturcentret Bibliotheca Alexandrina, som öppnade i april 2002, byggdes under överinseende av UNESCO, och syftet var att bygga vidare på det gamla bibliotekets ärorika förflutna.

  Bibliotheca Alexandrina - Alexandria (EGY)

 • mer » FRAC - Rennes (FRA)

  Den franska staden Rennes hyser en mycket distinkt byggnad. Genom sin konstruktion i betong och svart stål och glas är FRAC en radikal byggnad i ordets bästa mening. Byggnaden, som är ett museum för samtida konst och ett iögonenfallande konstverk i sig självt, erbjuder en fantastisk symbios av arkitektur och ändamålsenlighet som är omedelbart uppenbar för betraktaren.

  FRAC - Rennes (FRA)

 • mer » Gwinnett Environmental & Heritage Center - Buford, GA (USA)

  Gwinnett Environmental and Heritage Center (GEHC) forskar kring vattnets inverkan på vår historia och vårt vardagsliv och kring de utmaningar vi står inför i vårt sätt att hanter vattnet i framtiden. Den 5 500 kvadratmeter stora demonstrationsbyggnaden innehåller möteslokaler, klassrum, historiska utställningar och studielabb för barn.

  Gwinnett Environmental & Heritage Center - Buford, GA (USA)

 • mer » Queen Creek Library - Queen Creek, AZ (USA)

  In 2007 I staden Queen Creek fattades 2007 ett beslut om att alla kommunala byggnader med en golvyta på mer än 460 kvadratmeter skulle uppfylla LEED-minimikraven. Det innovativa Queen Creek Library öppnade i november 2008 - den första byggnaden som hade byggts enligt den nya policyn. Den nya byggnaden är mer än bara ett bibliotek. Här finns även ett rekreationscentrum och en mötesplats för samhällsaktivieter och festligheter.

  Queen Creek Library - Queen Creek, AZ (USA)

 • mer » St. George's Hall - Liverpool (GBR)

  St. George's Hall öppnades 1854 efter 13 år av byggande. Enligt den brittiska konst- och arkitekturhistorikern Sir Leon Pevsner är St. George's Hall en av de vackraste nyklassicistiska byggnaderna i världen.

  St. George's Hall - Liverpool (GBR)

 • mer » Fairview Baptist Church - Greer, SC (USA)

  Innan baptistförsamlingen i Fairview flyttade in i sin nya kyrka hade man hållit sina gudstjänster i en 40 år gammal och nedsliten lokal. Den gamla byggnaden var både för liten och omodern för att täcka den växande församlingens behov. Flera års planerande resulterade slutligen i ett 14 000 kvadratmeter stort område med en församlingslokal med plats för 1 500 människor som centralpunkt. Kostnaden var 12 miljoner dollar.

  Fairview Baptist Church - Greer, SC (USA)

 • mer » Boston Children‘s Museum - Boston, MA (USA)

  De unga besökarna på Boston Children’s Museum uppmuntras att ta del av alla de stora frågorna i den värld där de bor: samhälle, konst, vetenskap, hälsa, miljö och kulturell mångfald – och det genom utställningar och aktiviteter där barnen kan delta aktivt istället för att bara betrakta föremål på piedestaler och bakom skyddsglas.

  Boston Children‘s Museum - Boston, MA (USA)

 • mer » Aldo Leopold Legacy Center - Baraboo, WI (USA)

  Aldo Leopold Legacy Center i Baraboo, Wisconsin, vittnar om den nya resursmedvetenhet i det land som en gång var känt för sin omättliga hunger efter energi. Byggnaden, som har ritats och konstruerats av The Kubala Washatko Architects, använder sig bara av lokalt producerad energi, på ett så effektivt sätt att det kan hanteras som helt koldioxidneutralt. Leopold Legacy Center tilldelades ett Platinum-certifikat av The American Green Building Council 2007.

  Aldo Leopold Legacy Center - Baraboo, WI (USA)

 • mer » Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)

  I oktober 2007 öppnades Chapman Cultural Center i Spartanburg. Genom att placera många program under samma tak hoppades Arts Partnership kunna skapa en ömsesidigt stödjande miljö som skulle kunna maximera programmens positiva effekter för staden under en lång tid framöver. Spartanburg präglades en gång i tiden av en blomstrande textilindustri. När större delen av den industrin nu är borta tillhandahåller centret ett nytt och fast fokus på kultur, utbildning och möjligheter.

  Chapman Cultural Center - Spartanburg, SC (USA)

 • mer » Clinton Presidential Center and Library - Little Rock, AR (USA)

  William Jefferson Clinton Presidential Center and Library får en att tänka på president Clintons kampanjslogan “bygga en bro till 21:a århundradet.” Biblioteket sträcker sig upp och ut över Arkansas-floden - vilket ger en fantastisk utsikt över floden, staden Little Rock och den rad av parker som sträcker sig åt alla håll i omgivningen. Förutom att biblioteket ska förvara Clintons arkiv på ett säkert sätt så var ett viktigt mål i utformningen av byggnaden att skapa tydliga inomhusmiljöer som var lika slående som den yttre miljön.

  Clinton Presidential Center and Library - Little Rock, AR (USA)