Regering / Förvaltning

Regering / Förvaltning

Andra praktikfall 

Regering / Förvaltning

Regering / Förvaltning

DORMAs breda utbud av dörrlösningar innehåller många alternativ för myndighetsbyggnader. Oavsett om det handlar om att säkra en entré eller tillhandahålla passerkontroll så har DORMA en produkt som uppfyller kraven.

 • mer » Förbundskanslerämbetet - Berlin (GER)

  Det käraste minnet från den gamla förbundskanslerämbetsbyggnaden i Bonn var Henry Moores skulptur "Two Large Forms". I april 2001 flyttade dock förbundskanslern in i sitt nya säte i Berlin. Eller för att uttrycka det med andra ord: den tyska exekutiva makten har ett nytt centrum. Och vilket centrum det är: Inte ett spår av hotfull totalitär arkitektur, men däremot indikationer på en önskan - helt obesvärad och med en otvetydig självkänsla - att visa fram lite stolthet.

  Förbundskanslerämbetet - Berlin (GER)

 • mer » Stadshus och domstolsbyggnad - Greer, SC (USA)

  Det iögonenfallande nya stadshuset - med dess framträdande klocktorn och omgivande 5 hektar stora park - återspeglar på ett illustrativt sätt Greers status som ett av South Carolinas snabbast växande samhällen. Stadshuset kompletteras av den nya 3 400 m² stora domstolsbyggnaden, som också inhyser stadens polisstyrka. Stadens framgångsrika satsning på att modernisera sina offentliga byggnader innebär att Greer nu står väl rustat för de kommande 50 årens växande behov av samhällsservice.

  Stadshus och domstolsbyggnad - Greer, SC (USA)

 • mer » Delstats- och distriktsdomstolen - Düsseldorf (GER)

  Delstats- och distriktsdomstolen i Düsseldorf är en av de största domstolsbyggnaderna i Tyskland – vilket ligger i linje med byggnadens roll i rättsskipningen. Med flera unika egenskaper har byggnadskomplexet även en tydlig arkitektonisk karaktär: dess naturliga stenfasad erbjuder en harmonisk länk mellan det inre och det yttre. På ena sidan av vägen är byggnaden uppdelad i två sektioner som förenas med en glasbro. Ett stort öppet trapphus är ett tydligt blickfång i den flervåniga foajén. Byggnadens två integrerade sektioner präglas båda av en ljus inomhusmiljö.

  Delstats- och distriktsdomstolen - Düsseldorf (GER)