Säkerhet för dörrautomatiker

Säkerhet för dörrautomatiker

Information om EN 16005

Andra bilder:

EN 16005

Från april 2013 gäller nya riktlinjer för säkerheten kring dörrautomatik. EN 16005-standarden omfattar funktion och säkerhet för automatiska dörrar avsedda för persontrafik och gäller för samtliga CEN-länder (EU), däribland Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

Vad omfattar EN 16005?

När gäller standarden?

  • EN 16005 gäller för alla nyinstallationer gjorda efter den 10 april 2013.
  • Standarden gäller inte retroaktivt.
  • Dörrpartier med automatik som ska byggas om/ändras omfattas av EN 16005.

Informationsplikt
Säljare, projektör och installatör mot slutbrukare av dörrautomatiker är skyldiga att informera köparen om de säkerhetskrav som standarden EN 16005 ställer. Detta bör göras skriftligt, så att det kan dokumenteras i efterhand. Detta är särskilt viktigt vid eventuella skadesituationer, eftersom du då kan undvika att hållas ansvarig för det inträffade.


Krav på dokumentation:
Säkerhetsdatablad/användarhandbok och märkning av dörrautomatiken (typ/modell/specifikationer).


Service/underhåll

  • Serviceavtal/årlig service av ett certifierat serviceföretag.
  • Ett kontrollschema måste fyllas i, undertecknas och levereras till slutkunden/ägaren.