evolo & evolo smart
 evolo & evolo smart
 evolo & evolo smart

evolo & evolo smart

Elektronisk passerlösning

Andra bilder:

Den smarta passerlösningen

Evolo

Kaba evolo är på alla sätt både en flexibel och komplett passerlösning. Systemet kan när som helst byggas ut på ett enkelt sätt. De digitala tillträdeskomponenterna drivs trådlöst, varför de snabbt och enkelt kan monteras i vilken dörr som helst. Befintliga, mekaniska låsanläggningar administreras utan problem och kompletteras med de digitala komponenterna i Kaba evolo. Därmed blir mekanik tillsammans med intelligent elektronik, heltäckande passersystem.

Evolo smart

Evolo smart passar särskilt bra för små företag. Det som är speciellt med vår lösning är att du inte behöver någon extra enhet för att programmera låskomponenter eller för att ändra eller radera tillträdesbehörigheter. Det gör du enkelt och snabbt med din smarttelefon.

Med evolo smart Android-appen reglerar du vilka personer som ska ha tillträde till din dörr. Genom ett enkelt tryck definierar du tidsprofilen och valda personer har ett begränsat tillträde. Dessutom läser du av dörrens statusinformation direkt på din smarttelefon. Med hjälp av appen registrerar du nya användarmedia, raderar tappade media och uppdaterar dörrkomponenterna via NFC. Och det bästa: Du behöver ingen internet-uppkoppling för att göra det.

Technical data

Android App on Google play