NYCKELFRI VARDAG
 NYCKELFRI VARDAG

NYCKELFRI VARDAG

Duo OFFICE och MiniRead

Andra bilder:
  • Duo Home/Office

    Duo Home/Office
  • MiniRead

    MiniRead

Duo HOME/OFFICE är ett elektromekaniskt lås till din ytterdörr.

Duo HOME/OFFICE styrs med till exempel en mobil (med NFC-chip) eller en tagg (nyckelbricka). Fördelen med Duo HOME/OFFICE är att du inte är beroende av nycklar för att låsa eller låsa upp dörren. Du kan lätt anpassa systemet till olika säkerhetsnivåer och ange om du enbart vill använda telefon eller tagg, eller om du vill använda den i kombination med en PIN-kod som är unik för varje enskild användare. Vid behov går det naturligtvis även utmärkt att använda en nyckel, precis som vanligt.

En komplett lösning

Konceptet består i huvudsak av produkterna MiniRead, Duo OFFICE och Duo HOME. Detta är fristående produkter som används och programmeras på samma enkla sätt.

MiniRead är en kortläsare med passagekontroll för ytterdörrar, monteras på väggen vid sidan av dörren.

Med Duo OFFICE och Duo HOME kan man uppgradera ett befintligt dörrlås till ett elektromekaniskt lås med passagekontroll, monteras på dörrbladet.

Miniread är en kortläsare för entrédörrar. Med Miniread monterad vid dörren, kan de boende alltid öppna dörren med en nyckelbricka eller en NFC-anpassad telefon*. dagtid kan läsaren fungera som ett kodlås vilket ger en ökad tillgänglighet för besökare. 

Ekonomi

Undvik kostsamma utbyten av låscylindrar och låssystem vid förlust av nycklar. Nyckelbrickor och NFC-telefoner används i stället för nycklar.  

  • Låg montagekostnad.  
  • Offline-produkter ger hög driftsäkerhet.  
  • Ingen kostnad för mjukvara eller för administration av era  IT-lösningar  
  • Inga dyra programmerings-verktyg

*  Alla NFC-telefoner är inte kompatibla. Detta är beroende  på modell. Läs mer på fliken bredvid!

Vad är NFC?

NFC står för Near Field Communication, vilket är en typ av trådlös kommunikation. NFC har av säkerhetsskäl väldigt kort räckvidd, vilket innebär att man måste göra en aktiv handling för att kunna överföra information. I Duo HOME använder vi NFC för att kunna öppna låset och administrera flera av dess funktioner med en NFCutrustad mobiltelefon.