Touch free

Touch free

Bekvämare och mer hygieniskt

Andra bilder:

Fördelar för alla verksamheter

Om bekväm och användarvänlig tillgänglighet ligger högt på prioriteringslistan för byggnader är dormakabas Touch Freelösningar det självklara valet.

Självöppnande dörrar för enklar passeringsflödet och känns dessutom välkomnande. Installation av dessa ger hygien för delar eftersom man inte längre behöver röra vid dörren. Ytor som vi rör vid med händerna kan ut göra  källor till infektioner.

I sanitära anläggningar och andra känsliga utrymmen där renlighet är av största vikt, ger våra lösningar för Touch Free-dörröppning förbättrade hygieniska förhållanden och bidrar till en ren och trevlig omgivning.

Hygienfördelarna, de kompakta installationsmåtten och den långa livslängden gör dormakabas Touch Free- lösningar till det perfekta tillskottet i alla verksamhets- och organisationsbyggnader. dormakaba använder rörelse sensorer, Hands Free- passer system och Touch Free- impulsgivare för att aktivera automatisk dörröppning. 

01 Restauranger, bensinstationer och vägkrogar

När kunderna har tvättat händerna i det gemensamma  utrymmet vid toaletterna medför våra Touch Free- lösningar att de inte längre behöver komma i kontakt med dörr ytorna. Genom att öka renlighetskänslan bidrar Touch Free också till kundnöjdheten och ger verksamheten en positiv image. 

02 Företag och utbildningsinstitutioner

Bristande hygien på företag kan leda till högre sjukfrån varo. Kontaktlös öppning och stängning av dörrar med Touch Free förhindrar bakteriespridning, inte bara på företag utan också på allmänna platser som i myndighetsbyggnader, skolor och universitet.

03 Sjukhus och vårdinrättningar

Touch Free dörröppning ökar lokalens användarvänlighet för patienter, boende och vårdpersonal eftersom de under lättar passage mellan rum och avdelningar. Med den här lösningen är det även lättare att hålla en hög hygienisk standard.

Med våra produkter för Touch Free öppning av dörrar kan du skapa hinderfria, bekväma och användarvänliga lösningar under optimalt hygieniska förhållanden. Som alla dormakabas produkter håller dessa hög kvalitet, har lång livslängd och är mycket hållbara och tillförlitliga. Vill du veta mer? Din dormakaba-återförsäljare ger dig gärna mer råd. Du kan också besöka vår webbplats på www. dormakaba. com för teknisk information och planeringsdokumentation.