Karriär

Training & Development

Gör dina styrkor till våra – varje dag.

Vårt enastående internationella anseende bygger på de människor som arbetar för oss. Våra anställda över hela världen har alla samma önskan: att ge våra kunder bästa möjliga tjänster och lösningar. Vår strävan att gå ”från kvalitet till perfektion” utgör själva grunden för vårt vinnande koncept.

Det är en utmaning som vi tycker att du också borde ge en chans. Vi strävar hela tiden till att bli bättre. Vi är en lärande organisation som ser kontinuerlig utbildning och utveckling av våra medarbetare som en nödvändig förutsättning för företagets fortsatta framgång. För i denna ständigt föränderliga värld inser vi att vi inte kan vila på våra lagrar.


DORMA främjar mångfald och integration - det är dina talanger vi vill ha.

Du bidrar med ditt engagemang, din expertis och dina talanger. DORMA ser till att identifiera dessa talanger ordentligt och att kontinuerligt vårda och uppmuntra dem. DORMA Talent Management ger dig möjlighet att växa tillsammans med oss och uppnå din fulla potential.

En viktig sak att framhålla är att DORMA tillämpar en styrkebaserad syn på ledarskap. Vi uppskattar mångfalden bland våra medarbetare, och ser till att ge dem de positioner där de bäst kan utnyttja sina kunskaper och förmågor. Därför garanterar vi att du hamnar på en plats där du kan vara som mest effektiv, där du kan maximera det mervärde du tillför DORMA – oavsett om du befinner dig i början av din karriär eller om du vill ha större ansvar som chef eller specialist i vår organisation. Vårt fokus ligger inte på att lära ut enskilda kunskaper, utan snarare på att ha en holistisk syn på utbildning och kvalifikationer.

Du kommer att ha glädje av våra skräddarsydda utvecklingsprogram i DORMA Academy och i våra DORMA Area College. Och med ”Leading DORMA 2020” har vi skapat ett lämpligt basprogram som fastställer våra övergripande riktlinjer för företagsledning och bra ledarskap. Detta hjälper DORMAs ledningspersonal att vara lyhörda och på ett effektivt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt sätt leda sin personal genom de förändringar som krävs. 

teaser_image