Nyheter

DORMA Sverige öppnar nytt kontor i Göteborg

Det globala säkerhetsföretaget DORMA har slagit upp portarna till sitt nya kontor i Göteborg, som också är huvudkontor för Region Scanbalt. Flytten till de nya lokalerna är en viktig milstolpe i utvecklingen av DORMA Scanbalt.

DORMA Sverige öppnar nytt kontor i Göteborg

– Med nya ljusa lokaler, smarta glaslösningar och produkter i miljö har vi nu möjlighet att ge våra kunder inspiration och vara den förebild som DORMA faktiskt är, säger Therese Lundberg, kommunikationsansvarig och ansvarig för Corporate Arkitektur. 

Kontoret är säte för regionsfunktioner som ledningsgrupp, HR och finans, men den viktigaste funktionen är att vara en mötesplats för alla inom industrin. Här kan Dormas kunder ta med sina kunder för att visa allt från hur en hel glaslösning ser ut och fungerar, men även olika montage av dörrautomatiker, säkerhetssystem för utrymning m.m.

– Det är vår ambition att visa att DORMA är en global partner och att vi med våra hög-kvalitativa passerlösningar bidrar till att skapa bättre byggnader, avslutar Therese Lundberg.

Med på öppningsceremonin var naturligtvis alla anställda på DORMA Scanbalt, men även CEO Thomas P Wagner och Area President NEE Albert Crosby.


För mer information om DORMA och vårt nya kontor var vänlig kontakta Therese Lundberg, tel 031-355 20 00 eller therese.lundberg@dorma.com

tillbaka »
Ladda ner text
Ladda ner bild
teaser_image