Om DORMA

FAKTA & SIFFROR

Fiscal year 2014 | 2015

DORMA avslutar sitt framgångsrika räkenskapsår 2014/15 med förbättrade resultat

DORMA-koncernen har förbättrat såväl försäljning som vinst under räkenskapsåret. Enligt interimistiska, ännu inte reviderade IFRS-siffror, ökade koncernens försäljning med 9,8 % till 1 109,2 miljoner euro (föregående år: 1 010,3 miljoner euro). Den organiska tillväxten uppgick till 4,2 %. Därutöver bestod 0,9 procentenheter av uppgången av förvärv, och 4,7 procentenheter av valutaförändringar. Med en EBITDA på 125,6 miljoner euro (föregående år: 120,2 miljoner euro) och EBIT på 97,7 miljoner euro (föregående år: 89,3 miljoner euro) överträffade DORMA återigen resultaten från föregående räkenskapsår med 4,4 % respektive 9,5 %. Bokförda förvärv på 1,0 miljoner euro och valutaförändringar på 8,0 miljoner euro bidrog till EBITDA-uppgången. Konsoliderad nettointäkt ökade med 9,9 % till 78,7 miljoner euro, jämfört med 71,6 miljoner euro föregående år. En utdelning på 55 miljoner euro föreslås för räkenskapsåret 2014/2015.

DORMA:s kapitalutgifter för immateriella tillgångar samt egendomar, anläggningar och utrustning uppgick till 46,8 miljoner euro (föregående år: 19,2 miljoner euro). Här ingår fastighetsköpet för den europeiska logistikcentralen i Wuppertal. Nettokassaflödet från verksamheten ökade till 79,1 miljoner euro (föregående år: 67,8 miljoner euro). På rapporteringsdatumet (30 juni 2015) var DORMA återigen i balans och skuldfritt, med nettotillgångar på totalt 112,0 miljoner euro (föregående år: 135,9 miljoner euro). Samtidigt uppgick pensionsavsättningarna till 198,2 miljoner euro, med matchande finansiering täckt av ett delbelopp på 16,6 miljoner euro.

Antalet anställda (inklusive trainees) inom koncernen ökade under räkenskapsåret 2014/2015 från 7 191 till 7 410.

teaser_image