DORMA

Företaget

DORMA-koncernen har ökat sin försäljning och vinst räkenskapsåret 2014/2015. Enligt interimistiska, ännu inte reviderade IFRS-siffror, ökade koncernens försäljning med 9,8 % till 1 109,2 miljoner euro (föregående år: 1 010,3 miljoner euro). DORMA har över 7 400 anställda globalt.

teaser_image