Om DORMA

DORMA

En lång tradition av framgång

DORMAs historia

Trots företagets snabba tillväxt under de senaste decennierna har DORMA förblivit ett familjeägt företag.

1908 - 1950

Rudolf Mankel och hans svåger Wilhelm Dörken grundade Dörken & Mankel KG i Ennepetal den 1 juli 1908. De första produkterna som tillverkades var dubbelverkande gångjärn och valsade skruvar. Redan från början såg de två ägarna till att hålla en hög kvalitet på sina produkter. Den princip som gällde redan från början - "Hellre hög kvalité till ett högre pris än att kunden blir besviken" - skulle komma att ha ett stort inflytande på den väg som företaget valde att ta.

År 1913 bröt Dörken & Mankel KG ny mark med en ny produktionsanläggning i Ennepetal som innebar att man utökade sin produktionsyta till mer än 100 000 kvadratmeter.

Varumärket DORMA, som är en akronym bildad av de två grundarnas efternamn, registrerades hos det tyska patentverket 1927. 1936 lämnade Wilhelm Dörken Dörken & Mankel KG och Rudolf Mankel fortsatte att driva företaget som ensam ägare.

1950 - 1970

1950, efter det andra världskrigets omvälvningar, började företaget tillverka dörrstängaren TS 50, vilken skulle ta oss till det affärsområde i vilket vi, i intäkter räknat, är ledande på världsmarknaden idag. Produktutbudet utvidgades även till att under en period omfatta metallkonstruktionssatsen "Mekanik" och stansade komponenter för radio- och TV-indstrin. 1962 började DORMA producera en produktserie med dörrautomatiker och tog därmed det första steget in på automatikmarknaden. Och även här tillhör företaget de ledande i världen.

1970 - 2000

1970 etablerades DORMA GmbH Co. KG och samma år tog Karl-Rudolf Mankel, barnbarn till en av grundarna, vid i företaget. Under den följande perioden lade man tonvikten på den globala inriktningen och utökade antalet produktsegment. 1976 tog sig företaget an ett nytt produktområde med glasdörrar och tillbehör, och 1977 skapades dotterföretaget DORMA-Glas, med det här området som specialitet. 1977 etablerade DORMA också sitt första utländska försäljningsbolag, DORMA Frankrike. Och bara ett år senare öppnade vi vår första utländska tillverkningsanläggning i Singapore.

DORMA fick tillgång till ytterligare nya marknader när vi tog oss an affärsområdet för säkerhets- och utrymningsteknik 1987. År 2000 lanserade vi en ny ledningsstruktur som bestod av ett holdingbolag, fem divisioner och 13 säljregioner, i syfte att ytterligare förbättra DORMAs globala ställning och göra företaget bättre förberett för framtidens utmaningar.

2000 - 2011

2008 firades DORMAs 100-årsjubileum vid flera av företagets anläggningar runtom i världen. Och i början av 2009 övertog ägarfamiljens fjärde generation en del av ansvaret för driften av företaget, då den ensamme ägaren Karl-Rudolf Mankel överlät majoriteten av sin ägarandel i DORMA till sina döttrar Christine och Stephanie Mankel.

För att vara än bättre rustade att möta den globala marknadens nuvarande och framtida krav lanserade DORMA 2010 sitt strategiska program "DORMA 2020", och den 1 januari 2011 presenterades en ny ledningsstruktur anpassad till detta nya åtagande. Den nya organisationen, som består av en internationell ledningsgrupp med 14 medlemmar och fem säljregioner med PL-ansvar, speglar den av företaget anammade strategin för tillväxt fram tilll 2020.

2013 - 2015

DORMA demonstrerade ännu en gång sin innovativa förmåga inom koncernen genom att lansera fler produktinnovationer än någonsin tidigare. Vid den internationella BAU-mässan i januari 2015 presenterade DORMA sex nya produkter. Därutöver tillkom ett flertal lokalt inriktade innovationer, till exempel dörrstängarna ITS 900 och ITS 915 för det asiatiska ingångssegmentet. För dessa nya produkter har DORMA tilldelats tolv designpriser sedan årets början. Och som företag utsågs DORMA i juni till ett av Tysklands mest innovativa SME (små- och medelstora företag).

Idag

DORMA-koncernen har ökat sin försäljning och vinst räkenskapsåret 2014/2015. Enligt interimistiska, ännu inte reviderade IFRS-siffror, ökade koncernens försäljning med 9,8 % till 1 109,2 miljoner euro (föregående år: 1 010,3 miljoner euro).

Koncernerna Dorma och Kaba från Rümlang i Zürich (Schweiz) slogs samman till dorma+kaba i september 2015. Fusionen resulterade i ett företag på den globala topp tre-listan på marknaden för säkerhets- och passerlösningar med en proformaförsäljning på över två miljarder schweizerfranc och ca 16 000 anställda. dorma+kaba är aktiva i över 50 länder, med närvaro i form av både produktionsanläggningar och distributions- och servicekontor på alla relevanta marknader.

Tillsammans kan de två företagen erbjuda sina kunder en omfattande portfölj med produkter, lösningar och tjänster för säkerhet och passerlösningar för byggnader. Därmed kan kunderna få allt de behöver i form av passerlösningar och dörrsystem från en enda källa. I portföljen ingår låssystem – allt från cylindrar, nycklar och lås till fullständigt nätverksintegrerade elektroniska passerlösningar – men även fysiska passersystem och automatiska dörrsystem, plus ett brett utbud av dörrgångjärn, dörrbeslag och dörrkontroller. Dessa kompletteras av produkter för registrering av tids- och företagsdata, högsäkerhetslås, horisontella skjutväggar och flyttbara avdelare.

teaser_image