Flyttbara väggar

Flexibilitet och ett effektivt utnyttjande av utrymme har i allt högre grad blivit ett måste för kontor, hotell, utställningslokaler, studios och liknande. Intelligenta lösningar som underlättar flerfunktionella rumsindelningar i kombination med öppenhet och - när så krävs - transparens. Med våra flyttbara väggsystem har du tillgång till manövrerbara avdelningssystem med vilka du på ett harmoniskt sätt kan få fram rumlösningar som kombinerar inflöde av dagsljus med ljudisolerande egenskaper.
Vi skapar utrymme och funktion.

teaser_image