• Environmental Product Declaration (EPD)

DORMA MOVEO Flyttbara blockväggar

Den intelligenta lösningen för flexibelt rumsutnyttjande

Kontor, hotell, utställningslokaler och studior behöver i allt högre grad ett effektivt och flexibelt system för att utnyttja tillgängligt utrymme på bästa sätt. Det finns en efterfrågan på intelligenta lösningar som gör det möjligt att utnyttja en öppen planlösning på ett multifunktionellt sätt.
Av den anledningen erbjuder MOVEO- och MOVEO Glass-sortimenten skiljeväggssystem som på ett harmoniskt sätt kombinerar både transparens och ljudisolerande egenskaper.
EPD (Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025 och EN 15804.

teaser_image