• Environmental Product Declaration (EPD)

DORMA Variflex flyttbara väggar

Flyttbara väggar för moderna lokaler

Rum av olika typ och användning kan delas upp, förstoras eller förminskas, få ändrade proportioner och därigenom anpassas efter växlande behov och varierande antal människor. Från det lilla konferensrummet till den stora utställningslokalen. Denna flexibilitet genererar en speciell atmosfär, som karaktäriseras av kreativ estetik och förbättras av ett brett utbud av material och ytbehandlingar.
EPD (Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025 och EN 15804.

teaser_image