This is an image of the overview page of the DORMA product section dividing.

Avdela

Från enskilda kontor till konferenslokaler. En systematisk strategi för rumslig planering.

Större flexibilitet. Större transparens. Dessa krav uppfylls genom ett brett urval av rumsavdelare som skjutbara glasväggar och manövrerbara skiljeväggar. Skräddarsytt efter dina individuella krav.

  • Flyttbara väggar

    This is a teaser image of the DORMA product group Operable Partitions.

    Flexibilitet och ett effektivt utnyttjande av utrymme har i allt högre grad blivit ett måste ...
    mer »

teaser_image