DORMA FSW-G, FSW-C, FSW-C PLUS

Ett skjutväggsystem som vikvariant

FSW-systemet är ett bra alternativ till HSW-G om det är ont om parkeringsyta eller om man önskar ett ytterst lätthanterligt system. Vikpanelerna dras enkelt undan likt ett dragspel och placeras mot t ex en sidovägg. På detta sätt skapas en rumsavskiljande vägg med rena glaskanter som skapar rymd och ger en modern känsla.

FSW-G paneler I helglas med profiler i över- och underkant

Glaspanelerna på FSW-G är kopplade till varandra med gångjärn i de övre och undre profilerna. På ena sidan av panelerna är en rullvagn placerad som gör det enkelt att skjuta undan och vika ihop panelerna, antingen på ena eller på båda sidor om öppningen.

FSW-C

Panelerna på FSW-C skiljer sig mot FSW-G genom att rullvagnarna är placerade centrerat på panelerna och den första panelen blir därför i halv bredd.

FSW-C plus

Panelerna på FSW-C plus skiljer sig mot FSW-C genom att den sista panelen kan användas som slagdörr med DORMA TS 93 dörrstängare. På detta sätt får man en glasvägg med dörrfunktion samtidigt som man har möjlighet att öppna hela väggen vid behov.

Fördelar för installatören
  • Enkel installation.
Fördelar för arkitekten
  • Kräver liten parkeringsyta och kan därför installeras i mindre utrymmen.
  • De fria vertikala glaskanterna ger ett modernt intryck och en känsla av rymd.
Fördelar för användaren
  • Flexibel och enkel att använda.
  • Kan installeras med slagdörrsfunktion.

Teknisk Broschyr [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

HSW & FSW

Technical Leaflet

PDF
15.47 MB
07.2015 EN download

Produktbroschyr [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

Konceptbroschyr

Glass Systems & Solutions

PDF
5.02 MB
10.2014 EN download

CAD-ritning (PDF) [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

FSW

CAD Drawing

ZIP
854.79 KB
12.2014 INT download

CAD-ritning (DWG) [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

FSW

CAD Drawing

ZIP
1.04 MB
12.2014 INT download

CAD-ritning (DXF) [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

FSW

CAD drawing

ZIP
898.05 KB
12.2014 INT download
teaser_image