DORMA DEL Eltryckeslås

För dörrar med hög användningsfrekvens

DORMA DEL-serien består av flera modeller eltryckeslås. Alla är fallås där fallen blockeras i låst läge och frisläpps med spänning på eller av. De är också utrustade med indikeringar för låst/olåst, dörr öppen/stängd, fall förreglad/oreglad samt trycke aktivt/i vila.

Användningsområden

För utvändiga och invändiga dörrar med lägre krav på säkerhet. Eltryckeslås har ett stort användningsområde som daglås kombinerat med passerkontroll. Installation av eltryckeslås medför både användarvänlighet och trygghet vid utrymning.

DEL 7101
Fallås där fallkolven dras in med dörrtrycket. Ut- och invändig tryckesfunktion är elektriskt styrda.

DEL 7102
Fallås där fallkolven dras in med dörrtrycket. Utvändig tryckesfunktion är elektriskt styrd. Tryckesroddaren är delad så att inre tryckesfunktion alltid är aktiv. Detta möjliggör utrymning från insidan utan extra utrustning.

Projekteringsdokument [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

DEL 7101/7102

Måttskisser

PDF
449.56 KB
11.2014 INT download

Produktbroschyr [2]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

DEL

Säljbroschyr

PDF
526.94 KB
09.2013 SV download

ELECTRIC LOCKING BRO Concept brochure 60028204 sv 201301

Konceptbroschyr

PDF
522.00 KB
09.2015 SV download

Instruktionsanvisning [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

DEL 7102

Omställning

PDF
1.19 MB
09.2013 SV download

Miljövarudeklaration (EPD) [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

DEL7101 EDO DEL7102 Miljödokument Eltryckeslas 65084202 sv 20150604

Miljödokument DEL7101

PDF
107.09 KB
09.2015 SV download
teaser_image