DORMA EM 300 Integrerat magnetlås

Integrerat magnetlås

EM 300-serien är ett DORMA-designat draghandtag med en eller två integrerade magnetlås för montering på enkelflygliga slagdörrar.
Idealisk för eftermontering på existerande dörrar.

Användningsområde

DORMA EM 300 draghandtag med integrerat magnetlås kan användas på de flesta dörrar. EM 300 är framtaget för dörrar som inte har krav på mekanisk igenhållning men elektrisk styrd låsning.

Modeller:

EM 300-1A
Är ett 400mm långt draghandtag med ett magnetlås på 2.000N integrerat.
EM 300-2A

Är ett 2.500mm långt draghandtag med två magnetlås på vardera 2.000N integrerade (gemensamt 4.000N).

 

Montering:

EM 300 är enkelt att montera på nya och existerande dörrar. En förutsättning är att dörrblad och karm är i nivå.

 

Tillbehör:

DORMA har tagit fram två tilläggsprofiler för genomgående skruvfastsättning,
en för karm och en för dörr. Tilläggsprofilen för dörr har lika design som den utvändiga delen, vilket gör att man får ett draghandtag även på insidan.

Funktionsbeskrivning

EM 300 är en serie med magnetlås där ankarplattan släpper från magneten när driftspänningen bryts. Magnetlåset är helt olåst tills driftspänningen kommer tillbaka och ankarplattan har kontakt med magneten.

Produktbroschyr [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

EM 300

Sales Leaflet

PDF
382.67 KB
07.2015 SV download
teaser_image