Elektrisk låsning

Säkerhetsteknik från DORMA innebär kontrollerat tillträde med maximalt skydd. Det finns modeller för standarddörrar och branddörrar samt speciella dörruppsättningar för allmänt bruk.

  • Duo HOME / OFFICE

   Konvertera en mekanisk lösning till en elektronisk

  • Används med NFC-telefon, kod, nyckelbricka och/eller nyckel
  • Enkel programmering
  • Passar till standard låsmått, inga extra hål
  • Dörren kan alltid öppnas med nyckel
  • Upp till 997 användare
  This is a product image of the DORMA product Duo HOME / OFFICE

  Duo HOME / OFFICE

  Konvertera en mekanisk lösning till en elektronisk

  • DML InTello

   Hög säkerhet, elektrisk styrning och kontrollerad låsning

  • Standard SIS Låsurtag
  • Dorndjup 50mm (28mm, smalprofil)
  • Regel/hakregel
  • Standard/krypterad version
  • Driftspänning 12-35V DC eller 10-24V AC
  • Potentialfria återkopplingar
  This is a product image of the DORMA DML 803 motorlock.

  DML InTello

  Hög säkerhet, elektrisk styrning och kontrollerad låsning

  • EM

   En serie fylld med möjligheter

  • Högvärdigt stål som inte ger kvarvarande magnetism
  • Inbyggt skydd mot induktiv spänning
  • Driftspänning 12 eller 24V DC
  • Finns med potentialfri återkoppling
  • Finns för enkel- och pardörrar
  This is a product image for the DORMA EM 1800 AH electric door magnets.

  EM

  En serie fylld med möjligheter

  • DES

   Elslutbleck som passar de flesta dörrar

  • DES 7 - 400kg brythållfasthet
  • DES 8 - 800kg brythållfasthet
  • Rättvänd/omvänd
  • Driftspänning 12 eller 24V DC
  • Potentialfri återkoppling (mikrobrytare)
  This is a product image for the DORMA DES 821 electric strike.

  DES

  Elslutbleck som passar de flesta dörrar

  • DEL

   För dörrar med hög användningsfrekvens

  • Standard SIS låsurtag
  • Dorndjup 50mm
  • Rättvänd/omvänd
  • Mekanisk utrymning från insidan (7102)
  • Driftspänning 12 eller 24V DC
  • Potentialfria återkopplingar
  This is a product picture of the DORMA DEL 7101 motorlock.

  DEL

  För dörrar med hög användningsfrekvens

  • MINIREAD

   Flexibel tillgänglighet för entrédörrar

  • Hög driftsäkerhet
  • Krypterad kommunikation (RAPID)
  • Driftspänning 12 – 30V DC (24V DC i kombination med RAPID)
  • Tillträde med kod, nyckelbricka, NFC-telefon
  • Enkel programmering med kort eller NFC-telefon
  • Väderbeständig knappsats/läsare
  This is a product image of the DORMA MINIREAD KORTLESER.

  MINIREAD

  Flexibel tillgänglighet för entrédörrar

  • RAPID

   Hög säkerhet och kontrollerad låsning

  • Krypterad kommunikation
  • Driftspänning 18 – 30V DC
  • Öppningshastighet <0,3 sek.
  • Potentialfri återkoppling
  • Stort utval av montagestolpar
  This is a product image for the DORMA Rapid.

  RAPID

  Hög säkerhet och kontrollerad låsning

  • EM 300

   Integrerat magnetlås

  • Enkel montering
  • Magnetlåset är monterat och kopplat i profilen
  • Hög hållkraft och indikering av låst/olåst
  • Robust konstruktion (2-5mm aluminium, korrotionsbeständig)
  • Låser automatiskt upp vid strömbortfall för att säkra trygg utrymning
  • Driftspänning 12-24V DC
  This is an image of the EM 300 Profile Handle

  EM 300

  Integrerat magnetlås

  • EM 6900

   Minimagnetlås

  • Maximal hållkraft: 8 000 N
  • Liten storlek, bredd: 30,5 mm (utanpåliggande), 35,5mm (infällt)
  • Hög säkerhet: Sensorn för tidig varning genererar ett fjärrlarm och aktiverar den inbyggda ljudenheten innan ej tillåten åtkomst sker
  • Med ankarplåt som skyddar mot ej tillåtna ingrepp
  • Sparar energi: Lägre strömförbrukning än konventionella magnetlås
  • Driftspänning 12–24 V DC
  This is an image of the EM 6900 Mortise instalation

  EM 6900

  Minimagnetlås

  • EMC

   Magnetlås av standardtyp

  • Enkel och prisvärd lösning
  • Hållbar och rostskyddad
  • Enkel att installera med justerbar monteringsplatta
  • Låg strömförbrukning som reducerar driftskostnaderna
  • Ingen remanens
  This is a product image of the DORMA EM Comfort electromagnetic lock.

  EMC

  Magnetlås av standardtyp

teaser_image