MINIREAD KORTLÄSARE

Flexibel tillgänglighet för entrédörrar

MiniRead är en kortläsare för entrédörrar i flerbostadshus. De boende kan alltid öppna dörren med nyckelbricka eller en NFC-anpassad telefon. Med MiniRead är det enkelt att ställa in olika säkerhetsnivåer.

Bekvämlighet och säkerhet för flerbostadshus

Med MiniRead monterad vid entrédörren, kan de boende alltid öppna med nyckelbricka eller en NFC anpassad telefon. Dagtid kan läsaren fungera som ett kodlås vilket ger en ökad tillgänglighet för besökare. Nattetid krävs nyckelbricka eller NFC-telefon. För ökad säkerhet kan man kräva unik PIN-kod i tillägg till nyckelbrickan.
För ytterligare tillgänglighet kan MiniRead användas till att styra en dörrautomatik. Vid en godkänd passage öppnar inte bara låset utan dörren ställer sig också i öppet läge för att underlätta passage med t.ex. barnvagn eller rullstol.

Flera valmöjligheter

MiniRead gör det möjligt att välja fritt mellan olika elektroniska lås som t.ex. elslutbleck, eltryckeslås, motorlås eller RAPID motorslutbleck. En installation med MiniRead och motorslutbleck blir mycket säker då kommunikation mellan kortläsaren och slutblecket är krypterad. Läsaren visar också låsets status.
Administrering av läsaren sker med NFC-telefon och App. Boknings- och hantverkarfunktionen underlättar underhåll av byggnaden. Fritt val av låscylinder och dörrtrycke.

Produktbroschyr [2]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

Kortläsare MiniRead

Flexibel tillgänglighet för entrédörrar

PDF
364.88 KB
07.2015 SV download

Electronic Access Control

Flexibel tillgänglighet

PDF
6.53 MB
07.2015 SV download
teaser_image