DORMA TV100 Elektromekaniskt lås

Elektromekaniskt lås

DORMA TV 100 används tillsammans med TL-G (dörrterminal för utrymning) på utrymningsdörrar som skall hållas låsta som skydd mot otillåten användning.

Funktionsbeskrivning

Låset levereras komplett med låskolv, fästskruvar och mellanlägg (TV-Z 01). Låshuset av metall är korrosionsskyddat och sabotagesäkert. Låsenheten har potentialfri växlingskontakt och en signalutgång för indikering av status låst/öppen. Hållkraft 3,0 kN. Vid frikoppling öppnar låset TV 10x automatiskt med en belastning på upp till 2,5 kN mot dörrbladet.
Låset kan också användas som fristående lås oberoende av TLG- systemet.

Teknisk Broschyr [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

TV 100

Technical leaflet

PDF
1.98 MB
06.2012 EN download

Instruktionsanvisning [3]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

TV 100

TV 1xx Mounting Instructions (Contur_Design)

PDF
606.11 KB
10.2008 INT download

TV 100

TV 1xx Template (Contur_Design)

PDF
404.00 KB
12.2011 INT download

TV 100 DCW

TV 1xx DCW Mounting Instructions (Contur Design)

PDF
623.15 KB
10.2008 INT download

Miljövarudeklaration (EPD) [1]

Produkt Beskrivning Format/Storlek Datum Språk  

TV100 EDO Miljödokument Elektromekaniskt lås 65112202 sv 20150610

Miljövarudeklaration, TV100

PDF
110.02 KB
09.2015 SV download
teaser_image