Service

Vad är "Batchnummer"?

Batchnummer är en 8 siffrig kod som står på produkten. Se bild.

Batchnummer talar om från vilken leverans en vara har kommit ifrån. Det ger möjlighet till spårbarhet och möjlighet till att följa gods under transport och hålla rätt på varor i lager.

Batch nr.pdf
Conversion Tool from F nr toProd date.xlsx

teaser_image